NRK Meny
Normal

Gjør plass til nytt lakseslakteri uten avtale med oppdrettsselskaper

Alta kommune starter arbeidet med å gjøre tomt klar til nytt lakseslakteri, selv om ingen av oppdrettsselskapene har bestemt seg for om de vil bygge i Alta eller ikke.

Laster kart, vennligst vent...

Det nye lakseslakteriet er ønsket etablert på Lagnes utenfor Alta. Dagens lakseslakteri til Grieg Seafood på Simanes har for liten kapasitet for fremtidens behov.

Uansett om det blir etablering av et felles lakseslakteri på Langnes utenfor Alta eller ikke, så kommer Alta kommune til å bygge ut og gjøre området klart for etablering av sjørelaterte bedrifter.

Bjørn Atle Hansen

Rådmann Bjørn-Atle Hansen.

Foto: Alta kommune

Det bekrefter rådmann Bjørn-Atle Hansen. Men ifølge Hansen kan det ennå ta tid før de aktuelle oppdrettsbedriftene bestemmer seg for om de vil bygge der eller ikke.

– Det eneste jeg vet er at vi har snakket med ledelsen i Grieg Seafood, og de sier at på vårparten 2016 er de klar til å ta en beslutning, sier Hansen.

– Behovet for slakteri er der

Ønsket til kommunen er at selskapene Grieg Seafood, Cermaq og Norway Royal Salmon (NRS) skal gå sammen om et felles lakseslakteri, som skal ligge enten i Alta eller Hammerfest.

Ifølge Alta-rådmannen har selskapene ennå ikke bestemt seg for hvor slakteriet skal ligge, og aktørene holder kortene tett til brystet.

– Det er fortsatt helt i det blå, og det er veldig usikkert hva aktørene lander på til slutt. Det har vært spilt inn et fellesslakteri i Vest-Finnmark. Vi vet ikke om aktørene er der ennå. Vi vet bare at kapasiteten er for liten i forhold til det som kommer i fremtiden, sier Hansen.

Trenger sjøarealer

Selv om ingen av oppdrettsfirmaene skulle komme til å bygge slakteri på Langnes utenfor Alta, så kommer kommunen til å legge til rette for industri på området uansett.

– Alta kommune mangler sjørettede arealer av en viss størrelse. Vi klarer å bygge på Langnes ved hjelp av E6 og tunnelmasser. Vi klarer å få opparbeidet et stort område forholdsvis rimelig. Primært ønsker man lakseslakteri, hvis ikke har vi arealer til annen virksomhet, påpeker rådmannen.

Tar risiko

Næringssjef i Alta kommune, Jørgen Kristoffersen, mener området kan brukes til annen industri om oppdrettsnæringen ikke vil bygge slakteri.

– Da har vi et stort sjørettet industriområdet knyttet opp mot E6, som kan være av interesse for mange typer virksomhet. Arealene får vi bruk for. Det frykter jeg ikke, sier Kristoffersen.

Heller ikke rådmann Bjørn-Atle Hansen frykter at området skal bli stående ubrukt.

– Det bør primært være noen sjørettet, men vi har ikke noe prosjekt som er klart å etablere seg der. All erfaring viser at har du tilrettelagt areal, da kommer det aktører etter hvert. Vi tar en risiko, men vi har ikke andre alternativer, mener Hansen.