Gjelda vokser mens ofrene venter på rådgiving

Konkursen i Sydvaranger har gitt enda lengre ventetid for gjeldsrådgivning i Kirkenes. Nå ber Nav kommunepolitikerne om en halv stilling til.

Sydvaranger, ansattmøte

TUNG DAG: De ansatte i Sydvaranger får beskjeden om konkurs i et møte 19. november i fjor. Mange av dem har slitt med økonomien i ettertid.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Det er ingen som vil få timeavtale om gjeldsrådgivning på denne siden av sommeren. Vi har to til tre måneders ventetid, sier Hilde Michelsen, nestleder for Nav i Kirkenes.

Gjeldsrådgiveren ble fjernet for noen år siden, før en halv stilling kom på plass igjen i 2014. Men etterslepet er stort, og gruvekonkursen før jul har gitt enda større pågang, ifølge Michelsen.

Hun tror også terskelen for å søke hjelp er blitt lavere på grunn av medieoppmerksomheten og programmer som «Luksusfellen».

– Det er store saker. Når folk ikke tar tak i dem, øker problemet i omfang, sier Michelsen. Hun regner med at ventetida forblir den samme hvis de ikke får bevilget økt bemanning av kommunestyret neste uke. Med en halv stilling blir det bare velstand:

– Da trenger ikke folk å vente på timeavtale, men kan komme i åpningstiden og få hjelp.

Eldre med kredittkortgjeld

Det er fortsatt mye kredittkortgjeld som gir folk problemer. Samtidig blir det flere som har gjeld på husleia og til strømleverandører.

– Vi har allerede hatt situasjoner der folk må kvitte seg med hus de har eid fordi gjelda er blitt uhåndterlig, sier Michelsen.

– Vi ser også at det er flere eldre som har kredittkortgjeld. Det har det ikke vært så mye av tidligere.

Frykter svekket Nav

Ønsket fra Nav i Sør-Varanger kommer samtidig som arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie varsler slanking av Nav og nedleggelse av mange kontorer. Stortingsrepresentant Kirsti Bergstø (SV) er bekymret over det hun leser i stortingsmeldinga.

Kirsti Bergstø

– Nav-kontorene må være tilgjengelige for folk, sier Kirsti Bergstø (SV).

Foto: Sosialistisk Ungdom

– Jeg syns det er et paradoks at Hauglie sier at man på den ene siden skal være tettere på arbeidsmarkedet og gi den enkelte tettere oppfølgning, men samtidig ha færre Nav-kontor. Det er viktig at man har et nært Nav, som kjenner lokalsamfunnene og er tilgjengelig for folk, sier Bergstø.

Hun håper regjeringa tar hensyn til geografien i et fylke som Finnmark.

– Vi kan ikke ha større avstander til våre Nav-kontor enn hva vi har på de aller fleste stedene i dag, selv om de digitale løsningene blir bedre. Folk som oppsøker Nav har ofte sammensatte spørsmål, og det kan være kompliserte skjema som skal fylles ut, sier Bergstø.