Gir ikke opp kampen om sykehus i Alta

Til tross for at helse- og omsorgsministeren har sagt klart ifra om at hovedsykehuset i Vest-Finnmark skal være i Hammerfest, har kommunestyret i Alta nå sendt et brev der de ber om et møte med ministeren.

Monica Nielsen - sykehusstruktur

Arbeiderpartiets ordfører Monica Nielsen ønsker å møte Høie for å videre diskutere sykehussaken.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK

– Det er viktig å utrede hvordan helsetjenestene skal tilbys i fremtiden, og det er viktig at tjenestene dimensjoneres i forhold til befolkningen, sier Arbeiderpartiets ordfører Monica Nielsen.

Politikerne i Alta, med Nielsen i spissen, gir seg ikke. Nå tar de et nytt initiativ overfor helse- og omsorgsministeren for å få utredet sykehusstrukturen.

– Vi ønsker et møte med Bent Høie. Vi ønsker å få til et møte der vi reiser tverrpolitisk fra Alta for å drøfte sykehussaken, sier hun.

– Dette bestemmer ikke Alta kommunestyre

Dette til tross for at ministeren kontant har avblåst sykehusstriden og sagt klart ifra: et nytt hovedsykehus for Vest-Finnmark skal ligge i Hammerfest, og ikke i Alta.

– Nei, vi skal ha sykehus i Hammerfest, og det er ikke kommunestyret i Alta som bestemmer dette, det er det jeg som gjør, sier Høie.

Den endeløse sykehusstriden tok i sommer igjen full fyr. Nesten samtlige partier i Alta tok til orde for en faglig vurdering før det tas en endelig beslutning om hvor et fremtidig hovedsykehus for Vest-Finnmark skal ligge. Høie var også da klar i talen om at sykehuset skal ligge i Hammerfest.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus blir hovedsykehuset i Vest-Finnmark, sier helseminister Bent Høie.

Foto: Allan Klo/NRK

Konflikt med fylkespartiet

Det ser likevel ikke ut til at Arbeiderpartiet i Alta kommer til å gi seg.

– Det å jobbe for gode helsetjenester til befolkningen er en sak som alltid vil være høyt på dagsordenen for Altapolitikerne. Vi ønsker å skape forståelse for det vi mener bør utredes og ses nærmere på, sier Nielsen.

Nielsen og politikerne gir altså ikke opp. Men det mener Finnmark Arbeiderparti at de snart bør gjøre. Fylkespartiet har nemlig enstemmig vedtatt at sykehusstrukturen i Vest-Finnmark skal ligge fast, altså at hovedsykehuset skal ligge i Hammerfest.

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Ap

Leder av Finnmark Arbeiderparti, Ingalill Olsen, er sammen med fylkespartiet uenig med Altapolitikerne om hvor sykehuset skal ligge.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Dermed er de fullstendig på kollisjonskurs med Nielsen og Arbeiderpartiet i Alta.

– Det som er viktig nå er å jobbe med å få bedre sykehustjenester for alle, og i den sammenheng tror jeg det hadde vært lurt å ikke drive med omkamp, men heller jobbe for å få et bedre tilbud, sier Ingalill Olsen, leder av Finnmark Arbeiderparti.

Helse- og omsorgsdepartementet bekrefter overfor NRK at de har mottatt brev fra Alta, og vil gi Nielsen svar innen kort tid.