Gasser på med Goliat

Gass fra nabofeltet kan redde Snøhvit-oljen.

Oljedirektoratet ber oljeselskapene vurdere å endre utvinningsplanene for gassfeltet Snøhvit.

Målet er å hindre at olje for flere titalls milliarder kroner går tapt.

Selskapene har til nå ment at det er ulønnsomt å hente opp oljen, men vil etter press gjennomføre nye utredninger.

Vil vinne tid

Direktoratet tror det er mulig å bruke gassen fra Goliatfeltet til produksjonen på Melkøya for å vinne tid.

– Gass fra Goliat kan bidra til å holde trykket på Snøhvit oppe lenger, for da vil gassen fra Goliat gå inn til Melkøya og sendes ut derfra, sier pressekontakt Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet.

Tidskritisk

Etter sterkt press fra norske myndigheter har oljeselskapene bestemt å bore i oljesonen på gassfeltet Snøhvit for å finne ut om det er lønnsomt å hente ut oljen.

Men skal oljen hentes opp, trenger man trykk. Når Snøhvit kommer i produksjon i år, blir trykket i reservoaret gradvis mindre. Derfor er det hele tidskritisk.

Samtidig er det gass på oljefeltet Goliat like ved, og ved å bruke gass fra Goliat i stedet for Snøhvitfeltet, er det mer tid til å hente ut Snøhvitoljen.

– Dette er også grunnen til at oljedirektoratet allerede har bedt lisensen om å foreta disse utredningene, slik at vi skal rekke det, sier Melberg.

Vurderer

Statoil vurderer å fase inn andre felt i nærheten av Snøhvit. Oljedirektoratets innspill er derfor ikke usannsynlig, sier informasjonsleder Sverre Kojedal.

– Og i utgangspunktet som vi har, må vi ha gass fra hele sju brønner i en periode for holde igjen på gassproduksjonen fra selve Snøhvit-feltet. Hvilke brønner det må komme fra, må vi se på, sier han.

Oppjusterer

I mens ser direktoratet stadig lysere på oljeframtida etter Goliat. I det siste regnskapet er de uoppdagede oljeressursene i Barentshavet økt med 25 prosent, og da er ikke Nucula-funnet utenfor Nordkapp tatt med.

– Det vil bli lagt fram nye ressurstall i månedsskiftet mai–juni, og da vil også Nucula-funnet bli tatt med i de betraktningene vi gjør, sier Eldbjørg Vaage Melberg.