Garnisonen i Porsanger jubler

Den militære opprustningen som planlegges i Porsanger, kan også bety flere sivile arbeidsplasser.

Garnisonen i Porsanger

Nå mener flere at det er på tide å vekke verdens nordligste militærgarnison til live igjen.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– I dag er det høytid. Dette er en av de største dagene vi har hatt på Porsangmoen siden 1990, etter at disse nye studiene som dømte oss nord og ned kom, sier Kjetil Hansen, major ved Garnisonen i Porsanger.

Stemningen på Porsangmoen er på topp, etter at Forsvaret offentliggjorde sine planer om å opprette en kavaleribataljon i Porsanger. Da en statusrapport for arbeidet med å planlegge fremtidens Hær og Heimevernet nylig ble presentert, kom det frem at det skal investeres mer i nord.

Etter tiår med omorganisering og nedbemanning tas det nå til orde for å styrke hærens nærvær i Finnmark igjen.

Garnisonen i Porsanger

Porsangmoen ligger i Porsanger kommune, knapt 15 kilometer fra Lakselv, i retning Skoganvarre og Karasjok. Ifølge landmaktstudien skal det satses mer her i fremtiden.

Foto: John Charles Kvam/Forsvaret

Nesten nedlagt

500 soldater og pansrede kjøretøy kan innta leiren på Porsangmoen, mens for noen få år siden var denne leiren på kanten til nedleggelse:

– Det var så nær at man i 2008 sa at lokasjonen burde termineres ut fra militærfaglige vurderinger. Da er det dobbelt så artig å se at man nå, ut fra militærfaglige vurderinger, mener at Finnmark skal være i fokus og bør forsvares, sier majoren.

Kjetil Hansen

Major Kjetil Hansen håper Garnisonen i Porsanger får et nytt liv i lys av landmaktstudien som skisserer hvordan Norge bør forsvares.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Helt siden den ble opprettet har Garnisonen i Porsanger blitt formet av det storpolitiske spillet ute i verden. Inntil sikkerhetsendringen som Sovjetunionens fall medførte for Norge, fungerte garnisonen og dens styrker som landets andre forsvarsstyrke i en eventuell invasjon. Denne sommeren fyller garnisonen 72 år.

– Det snakkes om å flytte tyngdepunktet for Hæren ytterligere nordover. Det er særdeles gledelig signal, sier Hansen.

Næringslivet gleder seg

Nyheten om en militær opprusting gleder også dem som driver butikk. Opprusting betyr nemlig mer å gjøre for næringslivet.

– Jeg tror man kan gange de arbeidsplassene som er på GP med 1,5 i forhold til det vi kan oppleve å få her i Porsanger hvis vi får denne utvidelsen av garnisonen. Ringvirkningene blir store, anslår Øyvind Johansen i næringsforeninga Porsanger i vekst.

Øyvind Johansen

Øyvind Johansen mener en militær opprusting i Porsanger vil gi store ringvirkninger.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Det bor i underkant av 4000 mennesker i Porsanger, og en bataljon på 500 mann vil være velkommen i kommunen.

Johansen husker tilbake til den tiden da 1000 mann var stasjonert på Porsangmoen. Da var det adskillig mer aktivitet i Porsanger.

– Vi ante vel ikke hvor godt vi hadde det før vi mistet det, sier Johansen.

Hva etableringen konkret vil innebære og koste kan Forsvaret i dag ikke svare på.

Konkret kommer forslagene først til høsten i forbindelse med statsbudsjettet.