NRK Meny
Normal

Går til valg på saken som splitter Finnmark

Hun vil på Stortinget med saka som splitter Finnmark mest – sykehus til Alta. Venstres listetopp Trine Noodt mener derimot at saken burde samle fylket.

Trine Noodt

Venstres førstekandidat, Trine Noodt, mener det er et paradoks at ikke Finnmark skal ha like gode helsetjenester som resten av landet.

Foto: Stian Strøm / NRK

Dersom du googler «sykehus til Alta» pluss «Venstre» får du opp 39 000 henvisninger. Men på Venstres egen liste over 50 viktige kampsaker, står sykehussaka på 43. plass.

Mandag morgen svarte Trine Noodt i NRK Finnmarks partispørring på hva dette er uttrykk for.

– Våre kampsaker er ikke lista opp i prioritert rekkefølge. Det er kapittel for kapittel med tema. Vi starter med skole og like muligheter. Vi har miljø, næring og småbedrifter, helse og beredskap. Blant annet. Å få på plass to akuttsykehus i Vest-Finnmark er en av våre viktigste saker.

– Sennalandet blir stengt

– Men hvorfor er det så viktig?

– Det er kjempeviktig fordi Alta og Kautokeino med sine cirka 25.000 innbyggere er helt avskåret fra å komme til akuttsykehus når Sennalandet er stengt. I Hammerfest er det, med Kvalsund, om lag 11.500 innbyggere som har nærhet til et akuttsykehus. Derfor er det viktig at det fins et akuttsykehus på begge sider av Sennalandet, som vi vet kommer til å bli stengt om vinteren.

De mange historiene

Trine Noodt henviser til det hun beskriver som historier som hoper seg opp, om folk som har fått livene sine redusert eller blitt sykere av å ikke komme til sykehus i tide.

– Det er veldig vanskelig å vite antallet, for disse historiene blir fortalt til oss politikere, til journalister, til media. Men det er jo ingen som har en offentlig statistikk på hvor mange det er. For når folk har fått livene sine ødelagt fordi de ikke kom til sykehus, er det få som takler belastninga ved å gå ut i media, sier Trine Noodt.

– Legger lista lavere

Hun mener det er et paradoks at det er en selvfølge at folk i Finnmark skal ha et dårligere helsetilbud enn folk ellers i landet.

– Når det kommer til helse, det helt akutte og det viktigste i folk sine liv, er det akkurat som at lista skal legges lavere i Finnmark enn andre steder, mener Venstres førstekandidat.

Hun tror ikke det vil bli vesentlig dyrere å opprette to akuttsykehus i Vest-Finnmark.

– For tenk på hvor mye unødvendig transport som blir spart. Du vil også slippe å bruke en hel arbeidsdag, eller to, for å komme deg tur-retur et sykehus for en undersøkelse. Så samfunnsøkonomisk vil det helt klart lønne seg å ha tre akuttsykehus i Finnmark, mener Trine Noodt fra Venstre.