NRK Meny
Normal

– Kampen er langt fra tapt

Ingrid Skjoldvær fra natur og ungdom antyder at det kan gå mot sivil ulydighet for å stoppe gruvedumpingen i Repparfjorden. Nå er de på befaring i Kvalsund.

Natur og Ungdom

Natur og ungdom hadde ingen fruktbar samtale med Natur og Ungdom landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Alta.

Foto: Natur og Ungdom

– Denne kampen er langt fra tapt, men den er også langt fra vunnet, sier Ingrid Skjoldvær, leder av Natur og Ungdom.

– Ved utslippstillatelsen før jul ga regjeringa et tydelig signal om hvordan retning de ønsker å gå. Vi er her i Kvalsund for å gjøre en befaring og se etter steder som vi kan bruke til å aksjonere.

Sentralstyret i Natur og Ungdom og lokale representanter fra Finnmark snakket i dag med landbruks- og matminister Jon Georg Dale i Alta. Målet var å få regjeringen til å prosjektet.

Befaring

I fjor ga regjeringen NUSSIR utslippstillatelse i Repparfjorden og Skjoldvær går langt i å antyde at Natur og Ungdom er et steg nærmere sivil ulydighet.

– Regjeringen har gitt et tydelig signal om hvordan retning de ønsker å gå. Vi er her i Kvalsund for å gjøre en befaring og se etter steder som vi kan bruke til å aksjonere, sier hun.

– Vi har 2000 personer til vår disposisjon som står klare til å bryte loven for denne saken, sier Skjoldvær.

Gruveplanene innebærer deponering av opp til to millioner tonn tungmetallholdig avfall årlig i Repparfjorden – som er vernet som nasjonal laksefjord.

Kan få konsekvenser for reindriftsnæringen

– Finnmark er jo sentrum for en av de store miljøkonfliktene i Norge i dag. Vi er ett av kun fem land i verden som tillater å dumpe gruveavfallet sitt i sjøen. Dette skjønner ikke vi at går an, sier Skjoldvær.

Ingrid Skjoldvær fra Natur og ungdom

Ingrid skjoldvær fra natur og ungdom mener politikerne må snu i saken om gruvedumpingen.

Foto: VIDAR GUDVANGEN / NRK

– Dette er et prosjekt som både er kontroversielt for samene og reindriftsnæringen, men og veldig kontroversielt for miljøet. Og derfor har vi reist til Finnmark, siden vi ønsker å sette fokus på den her saken og få noen nye allianser, sier Skjoldvær.

Går mot sivil ulydighet

– Vi håper regjeringen ser hvilke konsekvenser dette kan få og snur i saken. De hadde fått de samme innspillene fra reindriftsnæringen. Vi fikk ikke veldig positiv respons. Regjeringen er uenige med oss, sier Skjoldvær.

Hun antyder med det at det går mot sivil ulydighet

– Men vi vil selvfølgelig prøve alle lovlige metoder først, sier Skjoldvær.

Les også: