NRK Meny
Normal

2015 blir et rekordår for tjuvfiske

Det er gjort 280 inndragninger av ulovlig satte garn hittil i år, og halvveis i sesongen er tallet for inndratte garn høyere enn for hele fjoråret. Dermed ligger det an til et nytt rekordår for tjuvfiske.

Ulovlig garn

Rune Somby og Espen Ottem (bildet) fra Statens Naturoppsyn finner mange ulovlige garn.

Foto: Privat

I forrige uke tok Rune Somby og Espen Ottem fra Statens Naturoppsyn (SNO) 74 garn mellom Hammerfest og Lofoten.

Det tilsvarer nesten tre kilometer med garn.

Rune Somby

Rune Somby i Statens Naturoppsyn er bekymret for laksebestanden i Norge.

Foto: Nyhetsspiller

Dermed vokser igjen haugen med ulovlig satte garn som garnjegerne i Norge plukker opp av havet. Vi har bare kommet til august, men SNO har allerede funnet og samlet flere ulovlig satte garn enn i de gjorde i løpet av hele fjoråret.

– Vi finner både yrkesgarn og hobbygarn når vi er ute og patruljerer. Folk som fisker ulovlig er egoister. De fratar sine egne barnebarn muligheten til å fiske laks, sier oppsynsmann Rune Somby i SNO i Finnmark.

Ifølge Rune Somby (SNO) er reglene for garnfiske godt kjent, spesielt i Nord-Norge. Å finne så mange som 74 garn på en uke betyr at folk bryter lover og regler med vilje, mener han.

Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund får meldinger fra privatpersoner som observerer ulovlig satte garn. De vises på dette kartet.

Foto: Norges Jeger- og Fiskerforbund Hjemmeside

Flest tjuvfiskere i Nord-Norge

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) startet for noen år siden nettsiden ulovligegarn.no hvor folk kan melde fra om ulovlig garnsetting.

Færrest meldinger får de fra Nord-Norge, samtidig som det er landsdelen der myndighetene finner flest ulovlig satte garn sett i sammenheng med befolkningstall.

Aller flest inndragninger av garn foregår i Troms. Deretter følger Nordland, mens Finnmark og Hordaland deler tredjeplassen blant fylker med mest ulovlig garnfiske.

– I Nord-Norge er det store områder og få folk. Slike forhold gjør det vanskelig å holde godt oppsyn, sier Øyvind Fjeldseth, fiskekonsulent i NJFF.

Han ser det som en del av forklaringen at det rett og slett er mindre sjanse for å bli sett og tatt, om man setter ulovlige garn i nord.

Fjeldseth mener oppdagelsesrisikoen må økes, om man skal få bukt med problemet. Samtidig bør folk få mer informasjon om hvilken skade ulovlig garnfiske påfører fiskebestandene langs norskekysten.

Ulovlig satte garn

Garnene SNO finner antyder at både hobby- og yrkesfiskere setter ut garn ulovlig.

Foto: Privat

– Lar garnene stå i ukevis

Ulovlig garnfiske karakteriseres ved at garnene plasseres nær vannoverflaten. Da håver man inn fisk som laks og sjørøye; bestander som ifølge SNO sliter i hele Nord-Atlanteren.

Samtidig er det ulik praksis for hvordan ulovlig garnfiske straffes, fra i fylke til fylke.

Påtalemyndigheten i Troms bøtelegger i utgangspunktet ulovlig satte laksegarn med 10000 kroner som utgangspunkt, mens drivgarn bøtelegges med 15000 kroner. I Finnmark er vanlig størrelse på forelegg fra 5000 kroner.

I praksis er det vanskelig å ta forbryterne.

– Enkelte tjuvfiskere røsker opp garnene de har satt jevnlig, mens andre lar dem ligge i flere uker. Det skal litt til å ta noen akkurat når de skal sette ut garnene, sier Somby

– Når folk holder på ulovlig, vet vi ikke hvor mye fisk som er tatt ut eller hvordan det påvirker bestanden, sier han.