NRK Meny

Fylkesutvalget støtter Banak

Fylkesutvalget i Finnmark krever at dagens rullebanelengde på Lakselv lufthavn Banak opprettholdes og vil henstille til at Avinor også har et samfunnsansvar, i tillegg til det kommersielle oppdraget. Fylkesutvalget i Finnmark mener Lakselv lufthavn Banak er en viktig del av nordområdesatsningen og er avgjørende for fremtidig samfunns- og næringsutvikling i hele Finnmark.