Fylkestinget om regionreformen

Fylkestinget vil i dag vedta å be det nye Stortinget om å omgjøre vedtaket om sammenslåing av Troms og Finnmark. Om dette ikke lar seg gjøre, vil fylkestinget at den nye regionen skal hete Finnmark. Hovedsetet for administrasjonen foreslås lagt til Vadsø. Samtidig ønsker man at det velges like mange medlemmer fra Finnmark og Troms i en fellesnemd.