Fylkesordfører søkkforfær av same-utspill

Fylkesordfører Runar Sjåstad reagerer sterkt på at lederen av Norske Samers Riksforbund mener at FEFO ikke burde hatt eiendomsrett over utmarka i Finnmark. – Jeg er søkkforfær, sier han.

Runar Sjåstad

Fylkesordfører Runar Sjåstad har ikke mye til overs for utspillet om at staten ikke eier grunn i Finnmark.

Foto: Stian Strøm

Sjåstad mener Norske Samers Riksforbund tidligere har gitt sin støtte til opprettelsen av både Finnmarkseiendommen og Finnmarksloven.

Beaska Niillas, som leder Norske Samers Riksforbund ønsker at bruks- og eiendomsretten skal være lokal, det vil si at bygdefolket sjøl skal styre over egne områder.

Han mener staten har tilegna seg eiendommer i Finnmark på linje med tyveri.

– Hvis FeFo klarer å hoste opp skjøte på eiendommen som mine forfedre har gitt fra seg, så skal jeg holde kjeft. men det skjøtet fins nok ikke, sier NSR-lederen.

Beaska Niillas på Samtingets talerstol

NSR-leder Beaska Niillas

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Niillas er ikke bekymret for at Finnmark skal bli et lappeteppe av ditt og mitt, og viser til at det her har gått bra sørpå, hvor utmarka er delt mellom private og offentlige eiere. Men det her er fylkesordfører Runar Sjåstad uenig i:

– Jeg tror det hadde brakt oss ut i det totale kaos med ufred, som igjen hadde gått ut over både bolys, trivsel og muligheter til bruke og høste av naturen, sier han.

Beaska Niillas får heller ikke noe støtte fra opposisjonen i Sametinget. Vibeke Larsen, som er leder av Arbeiderpartiets gruppe, sier det her om utspillet hans:

Vibeke Larsen

Arbeiderpartirepresentant Vibeke Larsen på Sametinget.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Jeg mener man i Finnmark skal være veldig fornøyd med den helhetlige forvaltninga man har i Finnmark. Jeg sitter i Nordland og må faktisk forholde meg til et lappeteppe, noe som for eksempel utelukker mange fra elgjakt, sier hun.

– Drømmen om bygdelag er bedre enn helhetlig forvaltning skjønner jeg ikke, sier hun.

Heller ikke sametingsrepresentant Ronny Wilhelmsen er begeistra:

Ronny Wilhelmsen

Ronny Wilhelmsen er sametingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Hvor skal vi ende i Finnmark dersom vi nok en gang skal bidra til å spre usikkerhet om rettighetene, sier han.

Beaska Niillass sier det er typisk at hver gang en same åpner munnen og hevder sin rett, så kommer et hylekor. Og det bidrar nok til at mange samer ikke tør å hevde sin rett, sier Niillas.

Han mener de siste årenes forvaltning mer og mer har båret preg av å slippe andre til på bekostning av de lokale.

Debatten om retten til land og vann skal opp på landsmøtet til Norske Samers Riksforbund, som startet fredag. Uenigheten om hvem som skal bestemme over utmarka i Finnmark er gammel, og det toppet seg med de samiske rettighetskampene på 80 og 90-tallet.

Beaska Niillas mener konfliktene stilnet da FEFO kom, fordi folk trodde prosessen hadde kommet på rett kjøl, men det viste seg ikke å stemme, slik han ser det.