Fylkesordfører føler seg sviktet av partifeller

Øst-Finnmark tapte kampen om Vadsø som hovedsete for det nye storfylket. – Jeg er spesielt skuffet over manglende støtte fra mine partifeller i Finnmark, sier fylkesordfører Ragnhild Vassvik.

Ragnhild Vassvik

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik er svært skuffet over den manglende støtte til Vadsø.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Denne dragkampen mellom Troms og Finnmark var på forhånd et av de største stridstemaene på det aller første felles møtet mellom Arbeiderpartiets lokallag i Troms og Finnmark.

– Vi ber om at Tromsø og Vadsø både formelt og reelt skal dele på å ha rollen som hovedsete i det nye fylket. Politisk og administrativ toppledelse og funksjoner skal deles likt mellom de to byene, sa Finnmarks fylkesordfører Ragnhild Vassvik i forkant av avstemningen.

Helga Pedersen, Ragnhild Vassvik, Inge Bjørn Hansen og Knut Store

Helga Pedersen, Ragnhild Vassvik, Inge Bjørn Hansen og Knut Store i forkant av avstemminga der de tapte kampen om hovedsetet i nord.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Slik gikk det ikke. Og Vassvik fikk heller ikke støtte fra andre enn sine partifeller fra Øst-Finnmark. Det syns hun ikke noe om.

– Det er et brudd på den opprinnelige avtalen vi har inngått om at man skal fordele makta mellom Tromsø og Vadsø, sier hun og uttrykker stor skuffelse over manglende støtte fra partikolleger.

Vassvik regner det som sikkert at det videre arbeidet med å slå sammen fylkene i nord fortsatt vil bli prega av at Vadsø tapte kampen.

– Det blir nok et etterspill, men det får vi ta internt, sier hun. Vassvik vil ikke spekulere i hva et slikt etterspill konkret vil dreie seg om, men antyder at det iallfall blir tatt opp i partiet.

Nå frykter Vassvik at når funksjonsfordelingen skal diskuteres, så vil fortsatt Vadsø bli den tapende part.

Alta-ordførere Monica Nielsen mener alt i debatten ikke må handle om geografi, men skjønner at Vassvik er skuffet over at ikke flere har støttet Vadsø.

– Men nå har jo fylkesmøtet sagt at Vadsø fortsatt skal ha oppgaver, understreker hun.

– Svært viktig for Tromsø

Cecilie Myrseth som i dag leder Troms Arbeiderparti understreker imidlertid at på tross av dagens vedtak, så skal arbeidsplasser som i dag er i Vadsø fortsatt være der.

– Vi skal nå foreta en funksjonsfordeling og ingen i Vadsø trenger å bekymre seg for arbeidsplassene, mener hun.

Cecilie Myrseth og Kristina Hansen

Fylkesleder i Troms, Cecilie Myrseth skjønner bekymringen i Vadsø, men sier det har vært svært viktig å sikre at Troms blir hovedsetet i det nye fylket. Til høyre Kristina Hansen fra Nordkapp som fram til nå har ledet Finnmark Arbeiderparti, og blir fellespartiets andrekandidat.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Myrseth understreker likevel at det å sikre Tromsø som hovedsete i det nye fylket har vært et av de aller viktigste punktene for Troms-politikerne.

– Nå må vi jobbe videre med det viktigste, som er sikring av tjenestetilbud og ivaretakelse av ansatte. Vi tar naturligvis inn over oss den alvorlige situasjonen for Vadsø, men bekymringen over regionreformen er også en bekymring i Troms, sier hun.

Etter at fylkeslagene i Troms og Finnmark hadde gjort seg ferdig med et felles program, så startet diskusjonen om listekandidatene. Og kampen mellom øst og vest fortsatte.

– Må skjønne østfylket

Hermann Westlie fra Vadsø innleder nominasjonsdebatten med å være sterkt kritisk til at det er ubalanse på lista over politikere som er for og imot regionreformen.

– Vi må få flere motstandere av regionreformen opp på lista, sier han. Men heller ikke i nominasjonsprosessen gikk det Øst-Finnmarks vei.

Avstemmingen sikra nemlig forslaget fra nominasjonskomiteen på de tre øverste plassene. Her står Bjørn Inge Mo fra Kåfjord, Kristina Hansen fra Nordkapp og Tarjei Jensen Bech fra Hammerfest. Forslaget fra Vardø om å bytte Hammerfest-politikeren ut med Vardø-representanten Remi Strand nådde ikke opp.

Tarjei Jensen Bech

Tarjei Jensen Bech fra Hammerfest fikk tredjeplassen på lista, etter å en soleklar seier over Vardø-politikeren Remi Strand.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK