Fylkesmannen ønsker å dele Finnmark i fem regioner

Fylkesmann Gunnar Kjønnøy foreslår å slå sammen seks kommuner. Men på lengre sikt bør Finnmark bli delt inn i fem-seks regioner.

Fylkesmannen i Finnmark

RÅDER TIL SAMMENSLÅING: Fylkesmann i Finnmark Gunnar Kjønnøy vil ha femten kommuner i Finnmark. Her fra fredagens pressekonferanse.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Det ble klart fredag da fylkesmann Gunnar Kjønnøy la fram sin «faglige tilråding til fremtidig kommunestruktur i Finnmark».

Hammerfest og Kvalsund allerede enige

Finnmark vil gå fra 19 til 15 kommuner med Kjønnøys forslag:

  • Alta og Loppa slås sammen.
  • Gamvik og Lebesby på Nordkyn slås sammen.
  • Nesseby og Tana slås sammen.
  • Fylkesmannen vil også støtte forslaget fra Troms om å slå Kvænangen i Nord-Troms sammen med Loppa og Alta.

I tillegg har Hammerfest og Kvalsund blitt enige med hverandre om å slå seg sammen.

Tana-ordføreren: – Ikke hensiktsmessig

Forslaget møter, som ventet, motstand hos kommunene som blir foreslått slått sammen.

Frank Martin Ingilæ

Ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Jeg stiller meg ganske undrende til slike forslag, i og med at Stortinget har vedtatt at kommunesammenslåinger skal være frivillige og vi har hatt lange utredninger der vi har kommer fram til at det ikke er hensiktsmessig for Tana og Nesseby å slå seg sammen, sier ordfører Frank Martin Ingilæ i Tana.

På lengre sikt ønsker fylkesmannen at Finnmark deles opp i fem eller seks regioner.

Kommunene bes allerede nå om å gå i dialog med naboene med intensjon om å danne nye kommuner.

Korte avstander

Fylkesmannen begrunner tvangssammenslåingen mellom Gamvik og Lebesby slik:

Fylkesmann

Fylkesmann i Finnmark, Gunnar Kjønnøy.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Vurderingen er dermed at Lebesby og Gamvik bør danne en ny kommune. De geografiske forutsetningene er til stede, med kort avstand mellom kommunesentrene. Disse kommuner har i reformperioden hatt gode dialoger, utarbeidet en intensjonsavtale, dog uten formelt vedtak, og gjennomført flere forhandlingsmøter.

Fylkesmannen peker også på at det kun er 15 kilometer mellom kommunesentrene i Tana og Nesseby og at de geografiske forutsetningene for en sammenslåing er tilstede.

– I likhet med de aller fleste kommuner i Finnmark, er også dette små kommuner. Nesseby har i underkant av 1000 innbyggere og Tana i underkant av 3000 innbyggere. Begge kommuner er en del av det samiske språkforvaltningsområdet og en større kommune vil kunne styrke den samiske identitet, kultur og språkutvikling