Fylkesmannen kritiserer NAV

Fylkesmannen i Finnmark kommer med kritikk mot NAV i Kvalsund kommune. I rapporten står det blant annet at kommunen ikke sikrer forsvarlig oppfølging ved yting av tjenestene opplysning, råd og veiledning og økonomisk stønad. Rådmann Gunnar Lillebo i Kvalsund sier det er åpenbart at en del forhold kan bli bedre, og at de har satt i gang tiltak.