NRK Meny
Normal

Dumping av krabbeavfall er forbudt – likevel kan 5.500 tonn være dumpet i havet

Alle fiskeribedriftene som har søkt om midlertidig tillatelse til å dumpe krabbeavfall de siste to årene, har fått lov av fylkesmannen i Finnmark.

Kongekrabber

Det finnes foreløpig ikke noen måte å utnytte krabbeskall. Derfor er flere fiskeribedrifter i Finnmark nødt til å dumpe skallet i havet. Dette er i utgangspunktet forbudt, men ettersom det ikke finnes alternativer får de tillatelse av Fylkesmannen i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er forbudt å dumpe og deponere krabbeavfall til havs i Norge, likevel har Fylkesmannen i Finnmark siden nyttår 2015 innvilget samtlige søknader om midlertidig tillatelser for dumping av krabbeavfall i havet.

En gjennomgang NRK har gjort viser at Fylkesmannen i Finnmark har gitt midlertidig tillatelser til å dumpe inntil 5.470 tonn med kongekrabbeavfall langs kysten i nord de siste to årene.

– Det er som du nevner et generelt forbud mot dumping, men forurensningsforskriften åpner for at det kan gis tillatelse til dumping av avfall, skriver Magnus Jakola-Fjeld, seksjonsleder i miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Finnmark, i en e-post til NRK.

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark har siden 2015 innvilget alle søknader om dispensasjon for å dumpe krabbeavfall til havs. Til NRK sier seksjonsleder for miljøvern hos fylkesmannen, Magnus Jakola-Fjeld, at næringen selv er ansvarlig til å finne en løsning på avfallet/biproduktet sitt, men at Fylkesmannen vil kunne bidra som veileder.

Foto: Stian Strøm

Ingen gode nok løsninger

Totalt 11 bedrifter/selskaper har søkt om tillatelse til å dumpe krabbeavfall (se faktaboks). Alle opplyser samme begrunnelse i sine søknader.

– Vi har ikke noen annen løsning på å bli kvitt krabbeskallet. Det er det eneste vi kjøper som vi ser oss nødt til å dumpe fordi det ikke finnes noen løsning på land som tar imot skallet, sier råstoffsjef Ørjan Nergaard i Norway Seafoods.

– Hva er det som er så spesielt med krabbeskallet, som gjør at det ikke kan håndteres på land?

Ørjan Nergaard

Råstoffsjef i Norway Seafoods, Ørjan Nergaard, sier selskapet har en del utgifter når de må leie båt for å transportere krabbeavfall til angitt dumpested gitt av de ulike havnemyndighetene der det er søkt om tillatelse.

Foto: Eva Antonsen

– Det er ingen industri som kan bruke dette. Man har ikke funnet anvendelse per nå for krabbeskall. Jeg vet det jobbes med det og det forskes på om man kan utnytte råstoffet som det kan være til en eller annen produksjon, eller anvendelse, sier Nergaard.

Aktørene taper penger på å dumpe råstoff

At det ikke finnes alternativer for å håndtere krabbeskallet bekreftes også av fylkesmannen. Dette er også grunnen til at de gir dispensasjon.

– Når det foreligger løsninger på håndtering av avfallet, fiskeslo eller krabbeskall, skal dette benyttes. Det finnes gode løsninger innenfor fiskeproduksjon, men dessverre ikke for denne typen skalldyr i Finnmark og Nord-Norge, skriver Jakola-Fjeld hos Fylkesmannen i Finnmark.

NRK har vært i kontakt med flere forskermiljøer, og har fått bekreftet at det nå forskes på å utnytte krabbeskallet. Norway Seafoods håper råstoffet med tiden kan komme til bedre utnyttelse, enn at det dumpes i havet som nå.

– Dette en merkostnad for oss logistikkmessig, fordi vi må leie båt og må ha løsninger for å kjøre det ut til anvist plass for dumping, sier Nergaard.

Norway Seafoods Kjøllefjord

Totalt 11 selskaper har søkt om dispensasjon for å dumpe krabbeavfall. Norway Seafoods er et av selskapene og flere av avdelingene i Finnmark har søkt om disp. Avdelingen her i Kjøllefjord søkte om å få dumpe mest. Totalt 250 tonn i 2015 og 2016.

Foto: Stian Strøm

Dumpes mindre enn det som er tillatt

Ifølge Jakola-Fjeld hos Fylkesmannen i Finnmark har aktørene som har fått dispensasjon til å dumpe krabbeavfall rapportert at de ikke har dumpet maksimalt av det de har fått lov til.

– Mengdene som dumpes er derfor noe mindre en det gis tillatelse til, sier han.