Fylkeslegen i krast brev til Helse Nord: Etterlyser svar på akuttberedskap

Eivind Merok, fylkeslege i Finnmark, reagerer på at Fylkesmannen ikke ble varslet av Helse Nord om den svekkede luftambulanseberedskapen. Nå vil han vite hvilke tiltak helseforetaket vil sette inn.

Eivind Merok

Fylkeslege i Finnmark, Eivind Merok, ber Helse Nord RHF redegjøre for hvordan man ser for seg at den ustabile beredskapssituasjonen påvirker helseberedskapen i Finnmark i dag og for de nærmeste ukene fremover.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

– Fylkesmannen i Finnmark ber Helse Nord RHF redegjøre for hvordan man ser for seg at den ustabile beredskapssituasjonen påvirker helseberedskapen i Finnmark i dag og for de nærmeste ukene fremover, skriver Merok i brevet som er sendt den 4. mai.

Der påpeker han at det i Finnmark brukes ambulansefly i mye større grad som primærtransportmiddel for dårlige pasienter, sammenliknet med resten av landet.

Merok sier til NRK at etter krisen som har oppstått i luftambulansetjenesten, er det nå bekymringer for at det kan være fare for liv og helse i fylket.

– Hvis det skjer akutte tilfeller ute så er det fare for at vi kan få lengre ventetider og lengre transporttider. Det er derfor det er så mye aktivitet rundt dette nå, sier han.

Diskuterte tiltak

NRK snakket med ham rett etter et møte i beredskapsstaben hos Fylkesmannen Finnmark tirsdag morgen. Der ble det diskutert hvilke kompenserende tiltak som kan settes inn for å få beredskapen opp på et faglig akseptabelt nivå igjen.

– Det kan være å få inn andre typer fly, bruke helikopter, bilambulansetjenesten kan i tillegg også rustes opp, men dette er kortsiktige tiltak, sier Merok.

– Det som må skje på sikt er at luftambulansetjenesten blir operativ igjen, for det er den folk i Finnmark er avhengig av.

Luftambulanse

Ambulanseflyberedskapen i Nord-Norge er svekket.

Foto: Jørn Inge Johansen / NRK

Ble ikke varslet om situasjonen

I brevet som er sendt til Helse Nord reagerer han på at Fylkesmannen ikke ble varslet om den svekkede beredskapen av Helse Nord selv, men måtte finne det ut gjennom medieoppslag og bekymringsmeldinger fra kommuneoverleger.

han sier fagfolk i Finnmark er veldig klar over situasjonen og har et kolossalt engasjement for å klargjøre hva dette betyr og samtidig etterlyse umiddelbare tiltak for å rette på det.

– Det viktigste for oss er at Helse Nord som jo har dette ansvaret gjør en risikovurdering og kommer med kompenserende tiltak inntil normalsituasjonen er etablert igjen, sier han.

– Det er også veldig viktig for oss å formidle vår bekymring over situasjonen som har oppstått inn mot sentrale helsemyndigheter.

Luftambulansedirektøren setter inn tiltak

Britisk-svenske Babcock vant i fjor anbudet om å drive luftambulansetjenesten fra neste år. I etterkant har selskapet forhandlet med flygerne som i dag jobber for tjenesten, og sist fredag ble det brudd i forhandlingene.

Resultatet har vært at flere ambulansefly er satt på bakken i Nord-Norge.

I går kveld diskuterte ledelsen i Luftambulansetjenesten hva de kan gjøre med den krevende situasjonen og behovet for beredskap.

– Vi leier inn et ambulansefly, vi får hjelp fra forsvaret med to ambulansehelikoptre med full bemanning og medisinsk utstyr. Videre jobber videre med å leie inn en jetmaskin som kan være på plass rundt midten av mai, sa Øyvind Juell, administrerende direktør i det offentlige selskapet.