Fylkene godkjente samarbeidsavtale

Den nye nordnorske kulturavtalen ble onsdag godkjent av samtlige tre fylkesting. Siden nittitallet har fylkene samarbeidet om finansiering av en rekke nordnorske kulturinstitusjoner. I fjor forlangte Nordland reforhandling på grunn av dårlig økonomi. Den nye avtalen innebærer redusert tilskudd til blant andre festspillene i Nord-Norge.