Full splid om kongekrabben

Norges Fiskarlag vil at krabbefisket kun skal være for de mest aktive fiskerne.

Kongekrabbefiske

Kongekrabbefisket skaper konflikt mellom Norges Fiskarlag og Norges Kystfiskarlag.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Det er nå full splid mellom Norges Kystfiskarlag og Norges Fiskarlag i forbindelse med kongekrabbefisket.

Mens Kystfiskarlaget ønsker lavere inntektsgrense og at flere kan fiske etter krabben ønsker leder Kjell Ingebrigtsen for Norges Fiskarlag det helt motsatte.

Vil øke grensen

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen

Leder i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, vil heve inntektsgrensen og begrense antall fiskere.

Foto: Håkon Jacobsen / NRK

– Dette handler om hvordan kvotene skal deles i de enkelte fartøyene. Når man skal drive et næringsfiske så må du ha en viss størrelse til de enkelte fartøyene som gir grobunn og muligheter for investeringer og nyinvesteringer for satse i et fiskeri. Vi tror vi er best tjent med å ha en slik fordeling av de ulike kvotefaktorene som vi har foreslått i Norges Fiskarlag, sier Ingebrigtsen

Han forteller at de forholder seg til havressursloven når det kommer til inntektsgrensen. Havressursloven setter en grense for det som skal regnes som fritidsfiske og yrkesfiske i Norge.

– Grensen går på 50.000 kroner, og da er det klart at vi vil bruke den grensen i denne sammenhengen når det gjelder regulering av kongekrabbefisket, sier Ingebrigtsen

– Fiskere legger om drift på grunn av krabben

Arne Pedersen er leder i Norges Kystfiskarlag, og mener derimot at inntektsgrensen må settes ned og at flest mulig må få fiske på krabben. Dette også som en form for kompensasjon for de ulemper de måtte ha hatt i forbindelse med krabbene

– Fiskere har vært plaget, og har måtte legge om driften for å komme unna krabben. Da syns jeg det er helt rimelig at man også skal få delta i krabbefisket.

Han sier at det er et problem om krabbebestanden blir for stor, men at den fint kan bli litt mindre.

– Må ha størrelse for å være bærekraftig

Arne Pedersen

Leder i Norges Kystfiskarlag Arne Pedersen mener flere bør får delta i krabbefisket, også som en kompensasjon for plagene krabbene har forårsaket.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Blir bestanden stor kommer vi til å bli plaget ganske kraftig i annet fiskeri, for eksempel garn og linefiske. Så man bør få en kompensasjon gjennom krabbefisket for den plagen man har hatt med krabbe i annet fiskeri, sier Arne Pedersen.

Ingebrigtsen mener derimot at som næringsfiskeri må det uansett være en viss størrelse for å være bærekraftig.

– Når vi skal ha et næringsfiskeri så må det ha en viss størrelse. Om vi ikke har en viss størrelse så vil interessen for å delta i et slikt fiskeri avta, sier Kjell Ingebrigtsen.

Les også: Kongekrabbe-bonanza i Vest-Finnmark