Full splid om havna i Kirkenes: – Rapporten er full av feil

Kimeks Greger Mannsverk mener rapporten er et bestillingsverk fra administrasjonen i kommunen.

Greger Mannsverk direktør i Kimek

Bedriftsleder i Kimek i Kirkenes, Greger Mannsverk mener den nye rapporten er et bestillingsverk fra Sør-Varanger kommune.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Leirpollen er det beste og billigste alternativet for den kommende hovedhavna i Barentsregionen, heter det i rapporten fra Asplan Viak. Som NRK omtalte fredag, var rapporten bestilt, men ikke ferdig da kommunestyret for få uker siden enstemmig gikk inn for Høybukta Vest.

– Jeg blir egentlig bare flirfull, for det var ingen bombe at de landet på Leirpollen. Av det lille jeg har lest av rapporten er den full av feil, sier Greger Mannsverk.

Han er bedriftsleder for Kimek, som er involvert i flere prosjekter som ønsker å etablere seg på Høybukta. Mannsverk mener rapporten er et bestillingsverk fra administrasjonen i Sør-Varanger kommune, og går hardt ut.

Han tror ikke rapporten vil være til nytte for noen.

– Den påstår at det er større isproblemer i Korsfjorden enn i Leirpollen, og det er helt feil. Det er et helt elendig dokument. Jeg kan ikke tenke meg at noen kan bruke det til noe annet enn å le av, sier forretningsmannen.

Vei- og industriutbygging på Tømmerneset i Sør-Varanger

Dette er Tømmerneset, området der det kan komme flere store industrietableringer de kommende årene. Kimek vil etablere seg på Pulkneset, mens Stolt-Nielsen vil etablere seg på Leirpollen.

Foto: Ortofoto fra Kommunedelplan for Tømmernes / Norconsult

Presset av staten

Plan og utviklingssjef i kommunen, Håvard Lund, sier det ville vært uhørt og meningsløst om de hadde lagt noen føringer for hva rapporten skulle konkludere med. Utover det ønsker han ikke å kommentere kritikken fra Mannsverk.

Oslo-investoren Jacob Stolt-Nielsen er en av aktørene som jobber for Leirpollen, alternativet rapporten anbefaler. Han er glad for rapportens konklusjon.

Stolt-Nielsen mener dette underbygger vurderingen kommunen selv har gjort over de siste ti årene, men som de nylig gikk bort fra til fordel for Høybukta Vest.

– Dette gir vel et nytt og nøytralt perspektiv på noe som har bitt en konfliktsak i kommunen.

Stolt-Nielsen tror kommunestyrevedtaket er et resultat av press fra staten.

– Hvis staten kommer og sier de vil ha en stamnetterminal et sted, og tilbyr seg å finansiere en vei, da vil kommunen gjøre veldig mye for å tilfredsstille dem. Dermed er beslutningen om Høybukta kanskje gjort litt for raskt, sier investoren.

Frarøvet informasjon

Cecilie Hansen

Tidligere ordfører i Sør-Varanger kommune, nå representant i kommunestyret, Cecilie Hansen, beskylder ordføreren for å gi etter for press fra staten.

Foto: ANITA FØLEIDE / NRK

Tidligere ordfører i kommunen og nå representant i kommunestyret, Cecilie Hansen, er klar på at kommunestyret er ført bak lyset når de ikke visste om rapporten før avstemmingen.

– Jeg er veldig spent på hva politisk ledelse velger å gjøre. Det er nesten en parodi hvis vi blir frarøvet kunnskap og informasjon, sier hun.

Men nåværende ordfører sier det var nødvendig å svare regjeringen raskt på tilbudet, og at rapporten ikke endrer noe.

– Kommunestyret har bestemt at vi skal gå i gang med forhandlinger med vegvesenet om en statlig regulering av Høybukta vest, og vi kommer ikke til å endre på det, sier Rune Rafaelsen.

Hansen mener det er svakt at ordføreren ikke har greid å holde hodet kaldt og ta seg bedre tid til beslutningen.

– Når jeg satt som ordfører opplevde jeg mange ganger press fra enkeltaktører. Men jeg sto i det, og sa at vi må bruke den tiden som trengs. Med store kostnader er kommunen nødt til å ta den tiden det tar for å få alle fakta på bordet, sier den tidligere ordføreren.