Frykter snøskred over turistløype

Snøskuterløypa som skal ta nordlysturistene til Halddetoppen i Alta går i skredfarlig terreng. Det hevder lokalkjente fra Øytun Folkehøgskole.

Nordlysobservatoriet, Halddetoppen

STED FOR PIONERER: Observatoriet på Halddetoppen i Alta ble brukt av verdens fremste nordlysforskere tidlig på 1900-tallet.

Foto: Rune Berg / NRK

Både reiselivsaktører og lokalpolitikere i Alta har hatt store forhåpninger til det gamle nordlysobservatoriet på Haldde-toppen. Observatoriet ble brukt av verdens fremste nordlysforskere fram til 1926, og kan nå bli et viktig turistmål.

Men den planlagte snøskuterløypa opp til toppen møter motbør. Øytun Folkehøgskole, som underviser i friluftsliv og bruker området mye, slår fast at den planlagte turistløypa går i skredfarlig terreng på tre steder.

Det går fram av en høringsuttalelse til Alta kommune, signert skolens rektor Helge Ludvigsen.

Opp fra Botnelvdalen er løypa lagt under flere skredheng. Her kan den flyttes litt lenger øst. Men også fra vannet øverst i Sivertdalen og videre østover mot Sukkertoppen er det farlige streninger, og der har ikke skolens kjentfolk noen forslag til løsning.

– De slakere og sikrere områdene er ofte så avblåst at man tvinges til å oppsøke mer markert leterreng innenfor utløpsområdet for fjernutløste skred, heter det i brevet.

Vil forstyrre

Skuterløypa skal etter planen være forbeholdt turister og ikke åpnes for folk flest. Folkehøgskolen frykter likevel at det kan bli oppfattet som en godkjent allmenn løype, og at det blir mer støy enn planlagt.

De trekker spesielt fram øvre del av Botnelvdalen, et fredelig område som skolen bruker fordi det ikke er snøskutertrafikk i dag.

Dalen har et rikt dyre- og fugleliv, og er så smal at en skuterløype vil få stor innvirkning på verdien av friluftslivet, ifølge brevet.

Haldde

Haldde nytes best fra framsida, der man ser målet for turen, mener Alta Musuem, som foreslår en taubane til toppen.

Foto: Rolf Jakobsen

Ønsker taubane

Også Alta Museum har uttalt seg om planene. De mener opplevelsesverdien av observatoriet blir forringet av en skuterløype, og at det uansett er feil å nærme seg observatoriet fra «baksiden».

– En stor del av opplevelsen på en Haldde-tur er knyttet til en tur fra framsida, der man på hele den siste halvdelen av turen ser målet foran seg, og vet at her gikk de også for 100 år siden. Opplevelsen kunne blitt mer ekte ved bruk av en taubane på den siste bratte stigningen, heter det i høringsuttalelsen. Den er signert direktør Harriet Hagan og konservator Hans Christian Søborg.

Alta Museum har en fyldig gjennomgang av historien til nordlysforskningen i kommunen og observatoriet her.