Frykter samisk elvekultur kan forsvinne

Fiskere i Tana raser mot en ny avtale som blant annet vil begrense garnbruk i tanavassdraget. De mener det vil bidra til at det samiske tradisjonsfisket vil forsvinne.

Finske sportsfiskere i Tanaelva

Klima- og miljødepartementet har sendt forslag til ny avtale om fisket i Tanavassdraget på høring. Forslaget blir også sendt på tilsvarende høring i Finland

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Reidar Varsi i Tanavassdragets fiskeforvaltning er ikke fornøyd ned det nye forslaget for laksefisket i Tanaelva.

Reidar Varsi, leder for Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget

Reidar Varsi, leder for Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget.

Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

– Reduksjonen vil være på rundt 75 til 80 prosent av fisketiden. Når den nye avtalen kommer er jeg styggelig redd for at garnfisket i vassdraget vil bli borte etter en liten stund. En hel samisk elvekultur er da i ferd med å forsvinne, sier Varsi.

Avtalen som nå er ute på høring gjelder laksefisket i Tanavassdraget, der norske og finske myndigheter har jobbet i snart fire år med å komme til enighet. Avtalen har som mål å begrense fiske for å redde den lave bestanden av laks i Tanavassdraget.

– Lettvint type argumentasjon

Morten Falkegård, professor og lakseforsker ved NINA, har jobbet som rådgiver for delegasjonen som har jobbet frem avtalen. Han sier Tanavassdraget har rundt 30 forskjellige laksebestander der det går veldig bra med noen, mens andre sliter kraftig.

Morten Falkegård

Lakseforsker Morten Falkegård sier mengden laks på vei til Tana har gått jevnt nedover siden 1989.

Foto: THOMAS BOHN

– Det er en lettvint type argumentasjon, den eneste måten å bevare elvekulturen på er å være sikker på at man har fisk. Akkurat nå har vi dessverre kommet i en situasjon hvor det ikke er så mye overskudd å fiske på, sier Falkegård.

Har ikke tillit til forskere

Varsi er uenig, og mener den lave bestanden skyldes naturlige svingninger.

– Forskere har hele tiden sagt at laksen er i ferd med å forsvinne i vassdraget, eller dø ut. Jeg har ikke noen tillit til det. Det har vært dårlige år før i tida og så har det kommet gode år igjen, sånn har det vært bestandig, sier Varsi.

Tanalaks

Reidar Varsi i Tanavassdragets fiskeforvaltning tror ikke laksen vil dø ut i Tana.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Reidar Varsi sier til NRK at han føler at innskrenkningen på garnfisket har blitt holdt skjult.

– Det som overrasket oss var at først etter vi gikk bort fra forhandlingsbordet fant de nye løsninger. Summen av det hele er at det er rettighetsbærerne som bærer den største byrden, og det her fikk de til på en måte som faktisk holdt oss på sidelinjen.

– Ingen ønsker å begrense fisket sitt

Statssekretær i Klima- og miljødepartementet, Lars Andreas Lunde, sier at hvis bestanden skal reddes må alle begrense sitt fiske. Han mener de har funnet en balansert løsning.

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

Statssekretær i Klima-og miljøverndepartementet, Lars Andreas Lunde.

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

Lunde skjønner at garnfiskerne ikke liker å begrense fisket sitt.

– Det aller viktigste for oss, er å sørge for at vi får en forvaltning som gjør at det fortsatt er fisk i elven i fremtiden. Den største utfordringen for garnfisket er at det blir et overfiske, at det ikke er noe igjen å fiske på om noen generasjoner. Da må alle gjøre sitt i dag for å begrense sitt fiske, sier statssekretær Lunde.