Frykter ny mobbelov vil gå utover rettssikkerhet

I dag legges forslaget til ny mobbelov fram for Stortinget. Foreldrenettverk mot mobbing frykter det kan føre til at skolene slipper sin plikt til å fatte enkeltvedtak, eller opprette en mobbesak.

Mobbeoffer

Skolen er den verste mobbearenaen for barn og unge. Det viser tall fra «Snakkommobbing.no».

Foto: Mikael Damkier / ScanstockPhoto

I forslaget til ny mobbelov skal skolenes plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker byttes ut med en aktivitetsplikt.

Elin Magga

Elin Magga i Foreldrenettverk mot mobbing.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det vil gå ut over elevenes og foreldrenes rettssikkerhet mener Foreldrenettverk mot mobbing.

– Enkeltvedtak er den eneste juridiske knaggen i mobbesaker der foreldrene og eleven det gjelder er sikret rett behandling, sier Elin Magga i Foreldrenettverk mot mobbing.

Ifølge Magga gir enkeltvedtak rettigheter etter forvaltningsloven som man ikke vil få med den foreslåtte aktivitetsplikten.

Ulik praksis hos fylkesmennene

Regjeringens forslaget til ny mobbelov har vært ute på høring i flere måneder. I dag legger kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fram sin innstilling i Stortinget.

Foreldrenettverk mot mobbing mener det er tre problemer med det nye lovforslaget:

  • Skolen skal selv vurdere, ut ifra en faglig vurdering, om de har gjort nok i en mobbesak
  • Fylkesmannen skal fortsette som klageinstans
  • Enkeltvedtak skal byttes ut med en aktivitetsplikt

Hvis fylkesmannen skal forbli klageinstans i mobbesaker, forventer Magga at det gjøres tiltak for at alle 19 fylkesmenn oppnår lik praksis.

– Vi ser at veldig mange av våre medlemmer i dag opplever at to like saker på ulike steder i landet blir behandlet helt ulikt.

Mobbing på nett

Tall fra Medietilsynet viser at digital mobbing er et økende problem. 15 prosent av unge i alderen 9–16 år har blitt mobbet via internett, spill eller mobil.

Foto: Anette Torjusen / NRK

– Enkeltvedtak fungerer ikke

300.000 mennesker og 80 foreninger har signert et opprop om å beholde skolenes plikt til enkeltvedtak.

– Disse representerer i stor grad mennesker som bærer konsekvensene av dette til daglig i form av for eksempel barn med spesielle behov og spesialpedagogiske tiltak, sier Magga.

Men skolenes plikt til å fatte enkeltvedtak i mobbesaker har ikke fungert godt nok, mener Anders Tyvand i Krf.

Anders Tyvand

– Enkeltvedtak har ikke fungert godt nok, sier Anders Tyvand (Krf) som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Vi er opptatt av å vri fokuset bort fra formkrav og over på krav til handling og aktivitet, sier Tyvand som sitter i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

Å erstatte plikt om enkeltvedtak med aktivitetsplikt er i tråd med Djupedalutvalgets anbefalinger.

– Det er også i trå med det Elevorganisasjonen og Utdanningsforbundet ønsker seg, og Barneombudet mener det vil styrke barnas rettssikkerhet, sier Tyvand.

​Les også: Vil stoppe ny mobbelov

Vil ha begge deler

Hørselshemmedes landsforbund må håndtere mange saker om mobbing av sine medlemmer.

Generalsekretær Anders Hegre, mener man må både ha enkeltvedtak og aktivitetsplikt.

– Det er ikke et enten – eller, men et både – og med aktivitetsplikt og enkeltvedtak. Det hjelper ikke å innføre en aktivitetsplikt når du samtidig tar bort den grunnleggende individuelle rettigheten til barna og foreldrene, sier Anders.

Venstre, Senterpartiet Sv og Arbeiderpartiet vil beholde retten til enkeltvedtak, og at skolen plikter å opprette en mobbesak dersom en elev bli mobbet.

Det er også et knapt flertall i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen som ønsker å det samme.