Frykter ny asylstrøm – UDI opprettholder beredskapssenter i Kirkenes

UDI forbereder seg på nye strømmer av asylsøkere fra Russland, og vil nå opprette en egen beredskapsløsning i Vestleiren utenfor Kirkenes.

Ankomstsenter Finnmark, Vestleiren

Her ved Ankomstsenter Finnmark utenfor Kirkenes ønsker UDI å opprette en permanent beredskapsløsning for å håndtere nye asylstrømmer fra Russland.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det bekrefter UDI overfor NRK.

– UDI ønsker å beholde en beredskapsløsning i Finnmark også etter januar. Dette for å kunne håndtere eventuelle ankomster av asylsøkere over grensa. Hvordan løsningen skal bli er nettopp det vi jobber med å se på nå, så det må vi komme tilbake til, skriver presserådgiver Vibeke Schjem i UDI i en e-post til NRK.

Ingen i UDI ønsker å kommentere saken utover dette.

Tom leir siden juni

Driftsavtalen mellom UDI og Hero om Ankomstsenter Finnmark gikk ut 15. november.

Operatør Hero har per i dag tre ansatte som holder leiren «varm», men UDI jobber med å få på plass en mer permanent beredskapsløsning fra 1. februar neste år.

Kent Richard Witzøe

Kent Richard Witzøe, mottaksleder ved Ankomstsenter Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det har ikke vært en eneste asylsøkere på Ankomstsenter Finnmark siden 26. juni, bekrefter mottaksleder Kent Richard Witzøe.

– Det har vært nære på noen ganger i høst, men man har klart å snu asylsøkerne på den norsk-russiske grensen, sier Witzøe, og legger til:

– Det er viktig UDI og den norske stat å ha et slikt beredskapssenter dersom det skal komme nye ankomster. På den måten kan vi åpne denne leiren på kort varsel.

– Kan det komme nye asylbølger over Storskog?

– Det har jeg ingen formening om, sier Witzøe.

Stopp siden november 2015

Totalt 5445 asylsøkere kom over grensa fra Russland på Storskog og søkte om asyl i Norge i 2015.

På få uker i fjor høst stablet norske myndigheter på beina en asylleir med 600 sengeplasser i den gamle HV-leiren på Høybuktmoen i Sør-Varanger.

På det meste kom det nær 200 asylsøkere hvert døgn over Storskog.

Men mandag 30. november 2015 var det full stopp over natta, og asylstrømmen fra Russland stoppet opp.

Flyktninger på Storskog

Søndag 29. november 2015 var siste dag med asylankomster over grensa fra Russland. UDI forbereder seg likevel på nye asylstrømmer i Finnmark og vil opprette et permanent beredskapssenter i Ankomstsenter Finnmark.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Fungerte som uttransportleir

I en periode i fjor vinter fungerte Ankomstsenter Finnmark som en transittleir for personer som skulle tvangssendes tilbake til Russland.

Men Russland og Norge hadde ulike oppfatninger om hvilke asylsøkere som skulle, og kunne, sendes tilbake til Russland, og returene stoppet nærmest helt opp i starten av februar måned.

Norge tok selvkritikk

Norske myndigheter har også tatt selvkritikk for måten asylkrisen i Finnmark ble håndtert på høsten 2015.

I rapporten «Beredskap høsten 2015» konkluderer UDI med at man burde brukt begrepet «krise» om situasjonen, i stedet for bare å sette beredskap.

Også Politidirektoratet, Justis- og beredskapsdepartementet og norske helsemyndigheter fikk kritikk i rapporten.

I august ble det kjent at norske myndigheter forberedte en såkalt table top-øvelse der ulike scenarioer for nye asylstrømmer over Storskog skulle testes.

Ankomstsenter Finnmark

Det har ikke vært en eneste asylsøker bosatt i Ankomstsenter Finnmark siden 26. juni i år. Dette lekestativet ble satt opp i sommer og står klar til å ta imot nye asylsøkere fra Russland.

Foto: Amund Trellevik/NRK