Frykter mannskapsmangel – vil ha pensjonister i jobb

Luftforsvaret frykter de ikke skal ha nok personell til å drifte de gamle Sea King-helikoptrene helt til de nye overtar. Nå vil de ha folk til å jobbe etter pensjonsalderen. Norges Offisersforbund er ikke bare begeistra.

330-skvadronen i Florø

Luftforsvaret vil ha Sea King-personell til å jobbe ut over aldersgrensen for å holde maskinene i drift til de nye overtar.

Foto: Simon Solheim / Forsvaret

Offiserer i Forsvaret blir pensjonister når de fyller 60 år. Nå viser det seg at det er i overkant mange som er i ferd med å bli pensjonister samtidig som de gamle Sea King-helikoptrene skal holdes i lufta helt til de nye overtar.

Generasjonsskiftet på personellet kommer i tillegg til de allerede kjente utfordringene med å holde de opptil 40 år gamle helikoptrene operative.

I årsrapporten fra 330-skvadronen går det dessuten fram at bemanningssituasjonen allerede er lavere enn ønskelig, blant annet på grunn av innføring av nye helikoptre.

16 nye redningshelikoptre av typen AW 101 er etter planen ikke fullt i drift over hele landet før i 2020. Inntil da må redningstjenesten ivaretas av dagens maskiner, og dagens besetninger.

Nytt redningshelikopter

AW 101 fra Agusta Westland er Norges nye redningshelikoptre. Innen 2020 skal samtlige 16 være i drift.

– Vi jobber derfor med å få tillatelse fra Forsvarsstaben med å la systemoperatører og redningsmenn få lov til å jobbe ut over pensjonsalderen på 60 år, forteller informasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Han håper og tror at flere skal være interessert i å utsette pensjonisttilværelsen nettopp fordi jobben på redningsskvadronene er meningsfylt og viktig.

Stian Roen

Informasjonssjef Stian Roen i Luftforsvaret.

Foto: Forsvaret

– Vi tenker det vil være gunstig både for Luftforsvaret og for den enkelte, sier Roen.

Blandet mottakelse

I Norges Offisersforbund får ideen blandet mottakelse.

Nestleder Torbjørn Bongo sier det naturligvis er positivt dersom personellet vil stå på ekstra i en viktig jobb som betyr mye for sikkerheten til innbyggerne.

– Men vi frykter at dette skal bli en sovepute for arbeidsgiveren. Dersom man ikke sørger for at teknikere og redningsmenn fortsatt utdannes til tjeneste på Sea King, men satser på å beholde seniorene, så vil det medføre en ekstra belastning på de ansatte. Det syns vi ikke noe om, sier Bongo.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo.

Nestleder i Norges Offisersforbund, Torbjørn Bongo

Foto: Norges Offisers- og spesialistforbund

Viktig aldersgrense

Organisasjonen peker og på at pensjonsalderen på 60 år faktisk har en bakgrunn.

– Dette er personell i operative stillinger med stor arbeidsbelastning og høye krav. Etter hvert som folk blir eldre kan en del av disse kravene bli vanskeligere å innfri. Derfor er det ikke helt tilfeldig at pensjonsalderen er på 60, selv om den på andre områder i samfunnet er betydelig høyere, forklarer Bongo.