Frykter kultur og tradisjoner skal blåse bort

Reindriftssamer i Øst-Finnmark bruker egne midler på å kjempe mot utenlandsk kapital som vil bygge vindpark på deres reinbeite.

Piera-Heaika Tari Guttorm

Reinsamene i Øst-Finnmark frykter deres kultur skal blåse bort med vinden hvis kraftutbyggere får det som de vil.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Internasjonale energiselskaper sparer ikke på ressursene når de forsøker å sikre seg rettighetene til Europas mest forblåste strøk.

For reineierne i området stiller situasjonen seg annerledes.

NRK møter reineiere fra distrikt 13 og 14 på en regnværsdag i Øst-Finnmark. De har samlet flokken for å merke kalvene.

Reindriften har opplevd en oppgang i senere år, men disse samene frykter for fremtiden.

– Milliardselskaper ønsker å bygge en stor vindpark på vårt beiteområde, mens vi betaler av egen lomme for å kjempe mot dem, forteller Piera-Heaika Tari Guttorm som representerer distrikt 13.

Ung reindriftutøver

Ung reindriftsutøver hjelper til med kalvmerking.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Frykter kulturtap

Det finnes mange planer om å bygge ut vindkraften rundt Rásttigáisá. Fjellet er høyest i Øst-Finnmark og regnes blant samenes hellige fjell. Dette er også et av Norges største reinbeiter.

Nå er reindriftsutøverne bekymret for at deres kultur og tradisjoner skal presses ut av området. Vindkraft er grønn energi, men vindturbiner på nesten 100 meter i høyde glir ikke akkurat ubemerket inn i landskapet.

– De snakker om å bygge 200-300 vindmøller. Bare prøv å forestille effekten, sier Guttorm.

Men det koster mye å formidle dette budskapet.

Reinsdyr

Flokken skal merkes før den slipper ut på beite igjen.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Ville ikke selge

Vindkraftutbyggeren har flere ganger tilbydd summer på over 100 millioner kroner til reindriftsutøverne for å gi slipp på beiteområder.

Samene har takket nei gjentatte ganger, men historien er ikke dermed slutt.

– Vi jobber veldig mye med dette, men har verken tid eller kompetanse til å vinne uten hjelp. Innleie av konsulenter har så langt kostet distriktet godt over en halv million kroner, forteller Guttorm.

Piera-Heaika Tari Guttorm

Piera-Heaika T. Guttorm er nestleder i reinbeitedistrikt 13.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Reineierne frykter de store vindselskapene skal slite dem ut. Distriktet forteller at de har lagt ut 600–700 tusen kroner for konsulenthjelp til en nødvendig reindriftsfaglig uttalelse til søknaden om vindkraftverk.

I tillegg til konsulentleie, bruker distriktet mye tid og penger på å reise til møter med aktører som har interesser i saken.

– Det krever veldig store ressurser, sier Guttorm.

Rein nr. 15

Denne reinen er klar for å komme tilbake på beite.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Lokalpolitikerne er positive

Landskapet er for det meste arktisk; flatt og goldt. Potensialet for vindkraft i Øst-Finnmark skal være enormt.

Lokalpolitikerne håper derfor at vindkraften skal blåse liv i småsamfunnene som trues av fraflytting og skape nye arbeidsplasser. De tror alle skal klare å komme til enighet.

– Jeg synes vi skal ønske aktører som vil satse i kommunen velkommen. Så skal vi ta hensyn til reindrift, natur og ferdsel. Det må finnes løsninger som er gode for alle, sier ordførerkandidat i Lebesby, Sigurd Rafalsen (Ap).

SVs ordførerkandidat i Lebesby er mer tilbakeholden, men tror også vindkraft skal komme kommunen til gode.

– Vi mener at størrelsen på vindparken er altfor stor og at plasseringen er ugunstig med tanke på reindrift, sier Daniel Arnrup-Øien (SV).

Daniel Arnrup-Øien (Sv) og Sigurd Rafaelsen (Ap)

Daniel Arnrup-Øien (Sv) og Sigurd Rafaelsen (Ap) stoler på at alle interessenter skal klare å bli enige.

Foto: Ksenia Novikova / NRK