Frykter konkurs på grunn av reduksjon i turistfiske

Mens det på norsk side krangles om reduksjon i garnfiske, er finlenderne på sin side av Tanavassdraget bekymret for at reduksjonen i turistfiske skal drive kommunen konkurs.

Laksefiskere i Tanaelven

Laksefiskere i elvebåter i Tanaelven. Det kan bli færre av disse når avtalen iverksettes.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Om man tenker at 2/3 av turistene blir borte fra den finske siden så har det en kolossalt stor virkning for alle her, ikke bare for oss. For matbutikkene, alle bensinstasjonene, og så videre. Jeg tror kommunen kommer til å gå konkurs dersom endringene blir slik det står i avtalen.

Raimo Hekkanen driver Nuorgamin Lomakeskus, en familieeid turistbedrift i Utsjok kommune i Finland, som leier ut hytter og campingplasser til blant annet fisketurister. De leier også ut fiskeutstyr, og selger fiskekort.

Den nye avtalen foreslår å begrense turistfisket i Tanavassdraget, som er en av grenseelvene mellom Norge og Finland. Turistfisket har blitt en utviklet næring i Finland som mange er avhengige av.

Stengselsfiske i Tana

Det ble mange reaksjoner da det ble klart at en ny avtale om fiske i Tana er på høring.

Foto: Tor-Emil Schanche / NRK

– 25 millioner i tap for kommunen

I fjor solgte finlenderne rundt 30.000 fiskekort til tilreisende, mens det i Norge ble solgt under 4000 kort. Hvis avtalen vedtas, vil 22.000 fiskekort bli fordelt på de to landene. Dermed reduseres turistfisket i Finland med omtrent 2/3. Dette vil merkes for kommunen, tror Hekkanen.

– Vi har regnet på dette, og det blir rundt 25 millioner som forsvinner fra kommuneøkonomien i Utsjok, sier han.

– Samtidig må man jo gjøre noe for laksen, og bidra til at det blir mer laks, men det finnes andre løsninger enn å begrense fiskelisensene.

Én laks per dag

Han mener at en bedre løsning ville vært å innføre en regel på at man kun kan ta én fisk per dag. Da kunne man beholdt antall fiskere, og likevel forhindret et videre innhugg i laksebestanden.

Kontrollerer laksefiskere

Fiskeoppsynet i Tana sjekker en laksefisker på norsk side.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Han syns det er rart at mengden fiskekort fordeles på den måten myndighetene er planlagt.

– Hvis man hadde redusert med 2/3 på norsk og finsk side ville det vært likt. Men nå blir det jo slik at man øker den som er på norsk side, og reduserer finsk side.

– En vanskelig situasjon

Pekka Keränen jobber for Forststyrelsen, som er en finsk statlig etat som forvalter den finske stats utmarksområder. Han sier at det er en vanskelig situasjon.

– De lokale på finsk side er veldig bekymret. De er redd for at det vil ha en negativ effekt på det tradisjonelle samiske fisket, og at reduksjonene i fiskekort vil gå ut over turismen nær Tanaelven. De er redde for at de skal miste alle kundene sine, sier han.

Han er likevel enig i at noe må gjøres for å styrke bestanden av laks.