Frykter halvering av fangst av snøkrabbe i Barentshavet

Etter at Russland har stengt ned snøkrabbefisket i Smutthullet, må norske krabbefiskere vente til krabba når Svalbard-sonen.

Snøkrabbe

Snøkrabbe ble for første gang funnet av russiske fiskere i Barentshavet i 1996. I 2013 konstaterte forskere at snøkrabbe er blitt mer vanlig enn kongekrabbe i Barentshavet.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Nå når Norge ikke lengre får lov til å fange snøkrabbe i Smutthullet, spår Norges Råfiskarlag en halvering av fangsten i 2017.

– Vi har ikke tilgang, og må fiske i Svalbard-sonen, og der er ikke den tettheten vi hadde håpet på. Det blir en kraftig svikt i lønnsomheten for dem som har investert i nye båter og fabrikk, sier markedssjef Tor-Edgar Ripman i Norges Råfisklag.

Det var Fiskeribladet som først skrev om svikten i markedet.

– Spådom om at snøkrabbenæringa skulle bli en milliardsatsing, kommer ikke til å slå til i år, sier Ripman til NRK

Grafikk: NRK

Smutthullet befinner seg for det meste på russisk side, og dermed er det russerne selv som bestemmer hvem som skal ha tilgang til fiske.

Foto: ingen

Full stans

Mesteparten av Smutthullet ligger på russisk side, og her befinner det seg enorme mengder med snøkrabbe.

Stansen i snøkrabbe-fiske ble klart under fjorårets møte i Den blandete norsk-russiske fiskerikommisjon i Moss. På møtet bestemmes totalkvotene og tilgang til hverandres økonomiske soner i Barentshavet.

Det siste året har Norge hatt tilgang til også den russiske delen av det 67.000 kvadratkilometer store Smutthullet i Barentshavet for å fange snøkrabbe.

Tidligere har det manglet reguleringer for dette fisket, og russerne mener de må få på plass en forvaltningsplan og tekniske reguleringene før fisket kan diskuteres igjen.

Snøkrabbe
Foto: Einar M. Nilssen / UiT

Må vente på krabba

I utgangspunktet skulle man tro at prisen vil øke på snøkrabben samtidig som man får en svakere leveranse.

– Men Norge er en liten aktør på et globalt marked her. Så vi kunne helt klart nytt godt av de gode prisene som er på markedet, sier han.

Det er foreløpig lite Norge kan gjøre med russernes beslutning.

– Så nå må man holde ut til snøkrabben når Svalbard-sonen. Det går ikke så fort som forskerne hadde regnet seg fram til, konstatere Ripman.

Snøkrabbe

Kartet viser at mesteparten av snøkrabba i Barentshavet står i den russiske sonen. De røde feltene viser de tetteste forekomstene, i områdene som er merka med grønt er tettheten mindre. Stjernene markerer enkeltobservasjoner.

Foto: Havforskningsinstituttet