Frykter for skuterløypene hvis private får eie Finnmark

Politikere fra Frp til SV er redd friluftsinteressene taper hvis reindrifta eller andre private aktører får eie områder i Finnmark.

Snøskuter

ALLE FÅR LOV: De store grunneierne i Finnmark har ikke lagt seg opp i snøskuterpolitikken. Dermed er det 5600 kilometer skuterløyper i fylket. Fremskrittspartiet frykter at reindrifta vil ha en mindre liberal holdning.

Foto: Fredrik Norum / NRK

– Jeg håper virkelig at de ikke vinner fram med sine krav, sier Ronny Berg (Frp) om den første saken som nå pågår i den nye Utmarksdomstolen.

Reineierne som har sommerbeite for 1000 rein i området krever eiendomsretten til nesten hele øya, mens Sara-familien krever et mindre område.

Skulle de vinne frem, vil det skape presedens, sier Ronny Berg, leder av Finnmark Frp.

Og dersom flere områder i Finnmark faller på private hender, vil det få negative følger for dem som driver friluftsliv, mener han.

Kan nekte folk å kjøre i naturen

Loven om motorferdsel i utmark innebærer at grunneiere kan nekte folk å kjøre i naturen. I likhet med Statskog, som forvaltet Finnmark tidligere, har også Finnmarkseiendommen vedtatt at de ikke vil hindre folk i å kjøre dersom kommunen og Fylkesmannen gir sine tillatelser.

Ronny Berg

Lederen i Finnmark Frp, Ronny Berg, vil ikke ha private grunneiere i fylket.

Foto: Kai Erik Bull

Men ingen private grunneiere i fylket er bundet av dette.

– Hvis vi skal måtte begynne å forhandle med reindrifta for å ha skuterløyper, for eksempel, tror jeg det kan bli vanskelig. Da vil de sitte der med all myndighet. Om det er sommer eller vår eller vinter, så kan de si at man forstyrrer reinen i området, og dermed nekte folk å dra på tur, sier Ronny Berg.

SV støtter Frp

Godt plassert på den andre siden av den partipolitiske aksen finner vi Tommy Berg, leder av Finnmark SV. Også han er bekymret for konsekvensene av private grunneiere.

Tommy Berg

Tommy Berg (SV) frykter sørnorske tilstander hvis private skal eie grunn i Finnmark.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

– Vi har vært heldige ved at vi har eid Finnmark i lag. Som sosialist ønsker jeg at vi skal nyte godene i fellesskap. Jeg ønsker ikke strandlinjesoner av den typen man har sørpå, og gjerder som nekter folk å gå over privat eiendom. Vi skal kanskje ikke dra det så langt og si at det er den veien det går, men det ser svært trist ut hvis en liten del skal ha kontroll over så store områder.

Fordel med offentlig eier

I dag er Finnmarkseiendommen grunneier for 95 prosent av Finnmark fylke. Seniorforsker Margrete Skår ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) mener at de som ferdes i naturen generelt sett har interesse av en sterk statlig forvalter.

– Det er ikke dermed sagt at private grunneiere ikke er i stand til å ivareta friluftsinteressene, og kanskje til og med legge til rette for det. Men generelt er det viktig å ha et system for områder som er tydelig tilgjengelige, og som folk kan bruke i tråd med allemannsretten.

Advokat Andreas Larsen, som representerer Sara-gruppen, sier til NRK at det ikke blir noen realitetsendring for friluftslivet dersom Sara-gruppen skulle få eiendomsrett på Stjernøya.

Men Tommy Berg lar seg likevel ikke overbevise.

– Allmennhetens nytte av Finnmark er det viktigste. Det er ikke noen tvil om bruksretten til reindrifta. Den er uomtvistelig. Men eiendomsrett er ikke noe man skal gi dem, etter min mening.