Frykter Finnmarks største idrettsarena brukes til salg av narkotika

Politi og idrettslag i Alta er varslet om påstått salg og bruk av narkotika i nær tilknytning til Finnmarkshallen der barn og ungdom trener.

Narkotika ved Finnmarkshallen i Alta

Politiet og idretten er blitt varslet om bruk og salg av narkotika ved Finnmarkshallen i Alta.

Foto: NRK

– I høst er det observert unge folk som har brukt og solgt narkotika i og nær Finnmarkshallen. Vi har gitt våre trenere beskjed om å være ekstra oppmerksomme, og Finnmarkshallen er også kontaktet, sier styreleder i fotballgruppa i Alta IF, Bente Haug.

Bekymret for barn og ungdom

Bente Haug har varslet politiet på bakgrunn av tips hun har fått fra miljøet som trener i hallen. Hun tror Finnmarkshallen er et attraktivt sted fordi den er lenge åpen og der er det varmt.

– Jeg har fått høre at Finnmarkshallen tiltrekker seg mennesker med tilknytning til

Bente Haug

Styreleder i fotballgruppa i Alta IF, Bente Haug, er bekymret for at narkotikamiljøet trekker inn i idrettsanleggene i Alta.

Foto: Robin Mortensen/NRK

narkotikamiljøet. Vi som har barn og unge i Finnmarkshallen er bekymret for at dette miljøet trekker inn i idrettsanleggene våre, sier Bente Haug.

Styrelederen i fotballgruppa sier det skal være snakk om bruk og salg av hasj.

– Når sånne ting skjer er det viktig at politiet tar det alvorlig, sånn at dette ikke får lov til å utvikle seg, sier styreleder i fotballgruppa i Alta IF, Bente Haug.

Uakseptabelt hvis dette stemmer

Lensmann i Alta, Svein Tore Nilsen bekrefter at de har fått inn bekymringsmeldingen om bruk og omsetting av narkotika i og nær Finnmarkshallen.

Nilsen sier politiet har vært i kontakt med de ansvarlig for Finnmarkshallen. Politiet er også jevnlig innom området på kveldstid. Det vil de fortsette med for å hindre at et eventuelt narkotikamiljø bruker området.

– Narkotikasalg og bruk er forbudt. Når noen oppsøker idrettsmiljøer med barn og ungdom er det ekstra ille. Det er absolutt ikke akseptabelt, sier Lensmann i Alta, Svein Tore Nilsen.

Utekontaktene gleder seg til å bli kjent med ungdommene i Alta

Utekontaktene i Alta sier de har hørt rykter om bruk og omsetning av narkotika, men kan ikke bekrefte at det stemmer.

Foto: Astrid krogh

Lite narkotika blant ungdom

Ansvarlig for utekontakten i Alta kommune, Ronny Eidsaune, sier de har hørt rykter om bruk og omsetning av narkotika, men kan ikke bekrefte at det stemmer.

– Vi er en forebyggende tjeneste hvor vi er ute i ungdomsmiljøene. Vi har ikke sett at det har skjedd noe spesielt i eller ved Finnmarkshallen, sier Eidsaune.

Ansvarlig for utekontakten sier at bruk og omsetning av narkotika ikke er et stort problem blant ungdom i Alta.

– Tall for rus og ungdom viser at det aldri har vært så lave tall som nå. Likevel vil utekontakten følge opp bekymringene som er kommet fra idrettslagene som trener i Finnmarkshallen, sier Ronny Eidsaune.