Frykter festivaler kan gå glipp av millioner i statlig støtte

Flere store festivaler i Finnmark er bekymret for framtiden. Årsaken er at kulturpolitikere i fylket vil fordele kulturstøtten på flere festivaler.

Northern Soul

Fra et bestillingsverk produsert av Simone Grøtte og Herman Rundberg til Varangerfestivalen i 2014.

Foto: Knut-Sverre Horn

– De omgjør festivalstøtten til en oppstartsstøtte. Det er problematisk, for når du er ferdig med å få den, faller også støtten fra kulturrådet bort. Da går Finnmark glipp av millioner i statlig tilskudd, sier festivalsjef for Varangerfestivalen, Robert Lundgren.

Robert Lundgren

Festivalsjef Robert Lundgren er bekymret for at festivalene i Finnmark skal bli for like, og drevet av kommersielle krefter, om festivalstøtten faller bort.

Foto: Roger Manndal

I forrige uke vedtok hovedvalget for kultur i Finnmark fylkeskommune å gi mindre penger til de store, veletablerte festivalene. Nå skal midlene deles på flere, slik at også små festivaler og kulturdager får penger.

Det nye vedtaket skaper frustrasjon hos flere av fylkets store festivaler. For selv om intensjonen er å få et enda større kulturmangfold i Finnmark, frykter sjefen for Varangerfestivalen at konsekvensen er nettopp det motsatte.

– Vi trenger små festivaler rundt om i fylket. Men vi trenger også store kunstneriske fyrtårn som driver Finnmark fremover på kulturelt plan, sier Lundgren, som tidligere har vært ansatt i NRK.

Northern Soul av Simone Grøtte og Herman Rundberg.

Varangerfestivalen i Vadsø er den største jazzfestivalen i Nord-Norge. I tillegg er den godt etablert med sine 35 år i drift.

Foto: Knut-Sverre Horn

Sendte bekymringsmelding

Kulturrådet prioriterer å gi penger til festivaler med regional støtte. Mister festivaler den regionale støtten, står de også i fare for å miste støtten fra Kulturrådet.

Denne bekymringen ble gjort uttrykk for, i et brev sendt til hovedutvalget for kultur i forkant av vedtaket. Brevet er signert Robert Lundgren og Sørøyrocken, Grenseløsfestivalen og Barents Spektakel.

– Det er veldig lett for et hovedutvalg etter fire år å si at nå har vi stimulert til oppstart, nå skal pengene gå til noe annet, sier Lundgren.

Seksjonsleder for musikk i Kulturrådet, Agnes Kreppelin, sier det ikke er automatikk i at de store festivalene nå vil få mindre støtte enn tidligere.

– Men det er et viktig kriterium for hvor mye regional finansiering festivalen har med seg. Det er viktig å si at kulturrådet støtter kvalitet. For oss er det kunstneriske innholdet viktig, sier Kreppelin.

Større kulturmangfold

Bjørg Masternes

Bjørg Masternes ønsker å fordele festivalstøtten på flere festivaler.

Foto: Monica Falao Pettersen / NRK

Vedtaket om å endre festivalstøtten gikk gjennom i hovedutvalget for kultur i Finnmark fylkeskommune med knapp margin, seks mot fem stemmer.

Forslaget kom fra Bjørg Masternes fra Arbeiderpartiet, fordi hun synes det blir feil at noen store festivaler skal ta hele potten.

– Når man sprer støtten til flere vil det jo være et enda større kulturmangfold i Finnmark, mener Masternes.

Hun er ikke enig i kritikken fra Lundgren.

– Det er jo åpenbart en misforståelse om noen har tenkt at noen skal ut. Vi har heller ikke satt noen antall år man kan få støtte fra fylkeskommunen. Vi hadde i utgangspunktet diskutert det, men det har vi ikke tatt med, sier Masternes.