NRK Meny
Normal

Frykter enorm miljø-regning hvis Nussir går konkurs

Naturvernforbundet frykter at ingen tar regninga for å rydde opp i forurensning dersom gruveselskapet Nussir skulle gå konkurs. – Staten må kreve bankgarantier, mener forbundet.

Riehpevuotne

NY DRIFT? Nussir har fått utslippstillatelse for ny drift i kobbergruva ved Repparfjorden, men Naturvernforbundet frykter at de kan etterlate seg forurensning som det ikke er penger til å rydde opp i.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Naturvernforbundet mener konkursen i Sydvaranger Gruve har gitt en pekepinn på hvordan det kan gå: Konkursboet har fått krav fra Miljødirektoratet om
om 3 millioner kroner til opprydding av oljesøl og forurensing, men pengene finnes ikke – og kravet er avvist.

Nussir får likevel ikke strengere krav til å sette av penger i miljøfond enn det Sydvaranger Gruve har hatt.

Harald Sørby, seksjonssjef Klif

Harald Sørbye: – Vi behandler alle likt, uansett industri.

Foto: Klif

– Det er ingen bedrifter som har fått vilkår om økonomisk sikkerhet for avfall og kjemikalier etter driften. Det vi har stilt vilkår om økonomisk sikkerhet for, er avslutning og etterdrift av deponier som drives av industrien, sier Harald Sørbye, seksjonsleder ved industriseksjon hos Miljødirektoratet.

– Dette er vilkår som stilles til alle industribedrifter som har deponier, enten det er landdeponier eller sjødeponier.

Det betyr at det er penger til etterdrift av selve sjødeponiene etter Sydvaranger. Men på land står det fortsatt avfall, farlige kjemikalier og forurensede masser igjen etter konkursen.

Grundig tilsyn

– Er det noen lærdom å ta av det som nå skjer i Sydvaranger Gruve?

– Ja, det er jo å følge opp når vi er på tilsyn hos bedriftene og påse at de leverer avfallet sitt, at de har orden i systemene, at de oppbevarer kjemikalier på en forsvarlig måte, slik at de ikke representerer en forurensingsfare når det blir en eventuell stans, sier Harald Sørbye

Ifølge Sørby skal krav om årlige leveranser hindre at det hoper seg opp farlig avfall hos industrien.

– Der er det er ingen forskjell på gruver og annen industri, sier Sørbye.

– Må sikre seg

Leder for Naturvernforbundet, Lars Halbrekken, mener Miljødirektoratet må stille strengere krav til Nussir.

– Det som har skjedd i Sydvaranger viser at en bedrift kan gå konkurs, og at man dermed står uten penger til opprydding. Det er man nødt til å sikre seg på forhånd. Derfor må kravene til Nussir bli betydelig skjerpet i forhold til det som er stilt til Sydvaranger.

Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken: Staten må kreve garantier for full opprydding.

Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

– Det må stilles krav om full opprydding etter endt drift, og det må stilles krav om bankgarantier som gjør at man har penger til denne oppryddingen.

Haltbrekken sier det er ekstra viktig at det stilles strenge krav overfor Nussir på grunn av sjødeponiet i forbindelse med den planlagte gruvedriften i Repparfjorden.

– Vi er klar på at det ikke må gis tillatelse til å bruke Repparfjorden som avfallsplass for gruveindustrien, for det vil være forferdelig vanskelig å foreta en opprydding dersom det skulle skje noe i det sjødeponiet.

Det har ikke lykkes NRK å komme i kontakt med daglig leder i Nussir, Øystein Rushfeldt, for en kommentar.