NRK Meny
Normal

Frykter dårligere oppfølging av hver enkelt elev

Elevorganisasjonen i Finnmark frykter at når 20 millioner skal kuttes i kompetansesektoren i Finnmark, så vil det gå hardt ut over elevene.

Maiya Syrstad

Nestleder i elevorganisasjonen i Finnmark, Maiya Syrstad, tror Finnmarkselever går en uviss skolefremtid i møte

Foto: Pressefoto

Tirsdag denne uka møtes hovedutvalgetet for kompetanse i Finnmark fylkeskommune for å finne måter å spare 20 millioner kroner på, for å få driften av undervisningstilbudene i Finnmark i balanse.

Foreløpig har ingen politikere kommet med forslag til hvordan man skal få det til.

Nestleder i elevorganisasjonen i Finnmark, Maiya Syrstad, frykter at kuttene vil føre til dårligere kvalitet i den videregående skolen. Finnmarks videregående skoler er allerede kåret til de dårligste i landet.

Bekymret for førstegangselever

Syrstad tror millionkuttene blant annet vil føre til færre lærere.

– Færre lærere vil svekke kvaliteten på skolen, og gi dårligere oppfølging av hver enkelt elev, sier Syrstad. Hun mener politikerne bør ha fokus på hvordan elevene takler skolehverdagen.

– Hver enkelt elev har mange muligheter etter skolen, det å motivere dem slik at de ikke faller ut blir det viktigste, sier Syrstad.

– Uviss skolefremtid

Elevorganisasjonen i Finnmark er skeptiske til uvissheten rundt hvordan linjer og skoler vil rammes av kuttene. De frykter at elever vil rammes allerede fra høsten av.

– Det krever mye å bytte valg av skole, og å revurdere linjevalg. Det kan være snakk om den enkelte elevs fremtid som står på spill.

Leder av hovedutvalget for kompetanse, Johnny Ingebrigtsen, svarer at det etter all sannsynlighet ikke vil kuttes i linjetilbud til høsten.

– Vi må ikke ta panikken og sorgene på forskudd, det er lite som vil vedtas på fylkesmøtet på torsdag som vil slå inn i år.

Johnny Ingebrigtsen

Leder av hovedutvalget for kompetanse i Finnmark, Johnny Ingebrigtsen, ber elevene slappe av før de vet resultatet av kuttene.

Foto: Erik Lieungh

Ingebrigtsen sier imidlertid at det kan være sparing i å ikke ha like mange linjetilbud ved skolene fremover, og at det også er et ønske om effektivisering.

– Når elevene søker på videregående skole til neste år, vil det ikke være så mange linjetilbud ved hver skole, sier Ingebrigtsen.

Maiya Syrstad blir ikke beroliget av uttalelsen, og mener politikerne bare forskyver problemet til kommende elever.

– Kuttene vil skje selv om det ikke skjer til høsten. Det finnes allerede elever som går på skole nå og som skal gå noen år til, og det vil også komme førstegangselever fremover.

Alta Videregående skole

Yvonne Martinsen og Marita Turunen går bilskade, lakk og karosseri-linjen på Alta videregående skole. Om alle linjer består slik de er i dag skoleåret 2017/2018 er uvisst.

Foto: Stian Strøm / NRK