Frykter at kutt vil føre til mindre politi på veien

Kutt i politiet kan føre til at Finnmark mister politifolk og at terskelen må bli høyere for å rykke ut.

politiet

Færre utrykninger og lengre tid på å løse saker er kun to av konsekvensene kutt hos politidistriktet i Øst-Finnmark vil få.

Foto: Andersen, Aleksander / NTB scanpix

Til sammen må Øst-Finnmark politidistrikt kutte 8,6 millioner kroner, mens Vest-Finnmark må spare mellom 4 og 5 millioner kroner, som følge av sentrale innstramminger fra politidirektoratet og økte utgifter i forbindelse med nytt nødnett.

Det fører til at blant annet Båtsfjord vil miste en politistilling i løpet av året, og også andre småkommuner vil få politikutt.

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

Politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta sier den økonomiske situasjonen vil bli krevende for både politiet og publikum.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

– Situasjonen er veldig alvorlig, slik som vi ser det. Nå har ikke vi all verdens med økonomi å rutte med fra før av, så når vi får krav om de kuttene som vi har fått, er situasjonen veldig alvorlig, sier politimester i Øst-Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta.

– Det er en utfordrende og alvorlig situasjon i den forstand at vi driver helt på grensen i forhold til det jeg mener er forsvarlig, sier politimesteren i Vest-Finnmark politidistrikt, Morten Daae.

Høyere terskel for utrykning

Til sammen skal politidistriktet i Øst fjerne 3,5 politistillinger, men kuttene skal skje med naturlig avgang.

I tillegg vil overtidsbruken i hele Finnmark få et kraftig kutt. Politiet vil måtte prioritere hardt hva de skal rykke ut på.

– Det innebærer at vi kun rykker ut på pågående kriminalitet som innbefatter liv, legeme og helbred, sier Ellen Katrine Hætta om omstillingen.

– Et eksempel på kriminalitet vi vil prioritere ned er vinningsforbrytelser som ikke går på liv, legeme og helbred og pågående kriminalitet, det vil vi ikke lenger dra ut på.

Også politimesteren i vest må høyne kravene for utrykning framover.

Morten Daae, hammerfest

Politimester i Vest-Finnmark politidistrikt, Morten Daae sier terskelen for utrykninger vil bli høyere.

Foto: NRK

– I og med at vi har så bred befolkning og at vi har politi rundt om på de ulike lensmannskontorene gjør at mye av beredskapen vår er basert på reservetjeneste, det vil si at terskelen for å rykke ut vil bli høyere når økonomien strammer, sier politimester Morten Daae.

Ingen dialog med politidirektoratet

Det har ikke vært mulig å få en konkret kommentar fra Politidirektoratet til denne saken ved tidligere henvendelser og heller ikke ved en ny henvendelse i dag, men i en tidligere e-post skriver de:

– Politidirektoratet er kjent med at det er krevende økonomi rundt drift og investering i politidistriktene. Vi er i dialog med politimestrene om hvordan dette skal løses, skrives det i en e-posten fra assisterende politidirektør Vidar Refvik.

Ifølge politimester Ellen Katrine Hætta stemmer ikke dette. Hun har ikke hatt noen dialog med direktoratet.

– Vi har ikke hatt noen dialog med politidirektoratet etter jeg sendte et brev til de i begynnelsen av april, sier politimesteren.

– Jeg har fått et svar på det brevet hvor de sier i kortversjon at vi må klare oss med det vi har, sier Hætta.

(Saken fortsetter under bildet.)

Båtsfjord

Båtsfjord og kyst- og fjordstrøkene i Øst-Finnmark vil merke kutt innen politiet. Båtsfjord vil miste en politistilling iløpet av året.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Frykter demotivert politi

– Det er ganske frustrerende, sier Odd Børre Hartley Evensen som er leder for politiets fellesforbund i Øst-Finnmark.

Han frykter demotivert politi og dårligere rettssikkerhet ved kuttene.

– Vi kommer til å bli oppfattet som et blålys-politi, at vi kun er ute når det er noe skikkelig alvorlig som skjer. Før oppdraget er løst så må vi stoppe på jobben, for deretter å fortsette dagen etter eller to dager etter. Det vil svekke kvaliteten, og i verste fall så går det ut over rettssikkerheten til både de som gjør den jobben og publikum.

Politimesteren i øst er enig med lederen i forbundet.

– Det er krevende for alle, både de ansatte og ledelsen i Øst-Finnmark politidistrikt. Og det vil etter hvert bli krevende for befolkninga i Øst-Finnmark, for det kommer til å merkes, sier Hætta.