Frykter at det ikke blir en egen sjømatlinje i Vardø

Sjømatnæringen er Norges tredje største eksportnæring, men regjeringen vil likevel ikke ha en egen yrkesfaglig linje innen sjømatproduksjon.

Utenlandsk arbeidskraft i fiskeribransjen

Cermaq i Hammerfest. Sjømat Norge sier fiskeindustrien vår stort sett er rekruttert fra utlandet. Ved å tenkte nytt ønsker de nå og få flere unge til å velge en utdannelse innenfor næringa.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Det er galt av oss at vi ikke skal høyne kvaliteten på utdanninga og gjøre noe mer med fisken enn å sende den på paller til utlandet.

Johnny Ingebrigtsen

Johnny Ingebrigtsen, hovedutvalgsleder for oppvekst og kultur i Finnmark fylkeskommune, er skeptisk til regjeringens forslag.

Foto: Erik Lieungh / NRK

Regjeringens forslag om å legge ned flere yrkesfaglige linjer, deriblant sjømatproduksjon, sjokkerer Johnny Ingebrigtsen.

Fylkeskommunen ønsker nemlig å få en landslinje for sjømatproduksjon til Vardø videregående, men forslaget som nå er ute på høring vil det annerledes.

Å lese høringa var som å få et kar med sjøvann i hodet. Jeg hoppet jo til.

Johnny Ingebrigtsen (Sv)

Vil ha eget fokus på sjømatproduksjon

Selv om regjeringen ikke ønsker sjømatproduksjon som en egen linje vil det fortsatt være mulig for elevene å velge faget som spesialisering. Dette er da et valg de må ta underveis i studieløpet.

Det har Ingebrigtsen liten tro på.

– Vi må ha et eget dedikert og særegent program for sjømatudanning. Næringa er stor i volum og gir store potensielle økonomiske verdier til distriktene.

Han mener en landslinje for sjømatproduksjon kan være redningen for at Vardø videregående skal få stå som en egen enhet.

– Det er veldig viktig både for Vardø, ikke minst for fagmiljøet vi har der, og det utstyret som fylkeskommunen har brukt flere titalls millioner på å investere i og holde ved like.

Bjørn Ronald Olsen, eier av Cape Fish Group AS, mener derimot Finnmark fylkeskommune tenker for konservativt.

– Kanskje er det for seint allerede

– Teknologien er kommet så langt at de tradisjonelle filetkutterne vil være borte i løpet av det neste årene. Vi trenger en annen utdannelse når det gjelder foredling og produksjon.

Bjørn Ronald Olsen

Bjørn Ronald Olsen er daglig leder og eier av Cape Fish Group AS.

Foto: Cape Fish

Olsen foreslår at næringslivet og fiskebedriftene selv tilbyr opplæringspakker til elevene, hvor de får være med på mottak, produksjon og salg. Disse tankene har han delt med fylkeskommunen for flere år siden.

– Har tiden gått fra skolen i Vardø, eller har den en plass framover? Noe må gjøres nå, og kanskje er det for seint allerede, sier Olsen.

– Ytterst få lærlinger de siste årene

Sjømat Norge støtter også regjeringens forslag. Ifølge deres informasjonssjef Øyvind André Haram har faget hatt ytterst få lærlinger de siste årene. Haram har i tillegg fagansvar for kompetanse og rekruttering og mener man må tørre å tenke nytt for å rekruttere ungdom til næringen.

– For vår del er det aller viktigst å se på hvordan vi kan gjøre det mer attraktivt å jobbe i bransjen. Og at de som velger å gå den veien er godt utdannet, slik at bedriftene får godt utdannede folk med bra kompetanse.