Frp-politiker kritiserer tregt Sameting

– Jeg tror Sametinget har beslutningsvegring noen ganger, mener Arthur Tørfoss fra Fremskrittspartiet.

Sametinget

Nærings- og kulturkomiteen på Sametinget fikk behandlet kun én sak på samlingen i forrige uke. Altfor lite og altfor tregt, mener Frp-representant Arthur Tørfoss.

Foto: Keilen, Berit / NTB scanpix

Tørfoss reagerer på at Nærings- og kulturkomiteen på Sametinget har vedtatt å utsette å behandle en melding om areal og miljø til september.

– Vi mener det har vært satt av kjempegod tid til denne saken, sier Arthur Tørfoss, sametingsrepresentant for Fremskrittspartiet.

Arthur Johan Tørfoss

Arthur Tørfoss (Frp).

Foto: Pressebilde

– Vi har tross alt fått saksdokumentene to uker før vi kom på Sametinget, og så har vi hatt en uke på å behandle den i komiteen, og så har vi hatt en uke fri. Så egentlig har vi hatt kjempegod tid.

– Går altfor tregt

Komiteen, som møtes fire ganger i året, skulle etter planen hatt to saker oppe til behandling forrige uke: En melding om samiske kulturinstitusjoner, og en om areal og miljø. Det er den siste som har blitt utsatt.

– Det er ikke måte på hvordan man skal behandle sakene i Sametinget. Det går altfor tregt, sier Tørfoss.

– Vi har tross alt veldig få saker. I fjor tror jeg vi bare hadde 54 forslag på et helt år.

Han påpeker også at det heller ikke er første gang dette skjer.

– Jeg tror at Sametinget har beslutningsvegring noen ganger. Hvis det er sånn at alle sakene skal utsettes så blir det jo en kjempekostnad for Sametinget, som igjen får penger fra den Norske stat og skattebetalerne.

Ap reagerte på mangler i meldingen

Leder for Nærings- og kultur-komiteen, Arbeiderpartiets Mariann Wollmann Magga, er enig i at komiteen har hatt god nok tid til å sette seg inn i saken.

Årsaken til utsettelsen er ikke dårlig forberedelsestid, forklarer hun, men at komiteen mente at det var mye som hadde blitt utelatt fra meldingen.

– Vi så at det var store mangler i meldingen, sier hun.

– Det var flere temaer som vi ønsket at man skulle behandle i forbindelse med areal- og miljømeldinga, blant annet rovvilt. Da valgte vi å sondere terrenget for å se om det var flere som kunne tenke seg å la den ligge over til neste komitemøte. Og det var det.