Framleis evakuering på Svalbard

Bebuarar på Svalbard får framleis ikkje flytte heim etter raset tidlegare i veka, då rasfaren i området er betydeleg ifølge Sysselmannen. Sundag får dei evakuerte høve til å hente eigedelar i heimane sine. Måndag skal olje- og energiministeren og beredskapsministeren på synfaring i skredområdet. (NTB)