Fra Russland til Finnmark for å observere valget

To internasjonale valgobservatører har tatt turen til valglokalet på Øvre Alta skole for å vurdere om valget går rett for seg.

Valgobservatører

Ekatarina Ponomarenko og Chyngyz Zhoomark Uulu har reist rundt i Finnmark for å observere valget.

Foto: Gyda Katrine Hesla / NRK

Til sammen 158 norske og utenlandske valgobservatører er kommet for å følge valget i en rekke forskjellige kommuner fra nord til sør.

– Vi ser på valgprosessen på selve valgdagen, om den skiller seg fra prosedyrene i andre land, sier Ekatarina Ponomarenko fra Russland.

Sammen med Chyngyz Zhoomark Uulu fra Kirgisistan har hun tatt turen til Finnmark for å passe på at valget går rett for seg.

– Vi ser om rettighetene til velgerne blir ivaretatt, sier hun.

Valgobservatører

Fra Kirkenes til Arendal er internasjonale valgobservatører fra 32 land på plass for å passe på at valget går rett for seg.

Foto: Gyda Katrine Helsa / nrk

32 land

Observatørene kommer fra 32 forskjellige land, og flere av dem blir ledsaget av norske observasjoner som Norsk ressursbank for demokrati og menneskerettigheter (NORDEM) og Den norske Helsingforskomiteen.

Ida Holm Hansen er med som tolk fra Barentssekretariatet.

– Om vi ikke har kjørt halve Finnmark så har vi i hvert fall kjørt nesten hele Indre Finnmark.

Hansen sier observatørene har vært innom blant annet Masi og Karasjok for å følge valget i Finnmark.

– Det har vært bra så langt, sier hun.

Endringer etter kritikk

Det er fjerde gang valgobservatører overvåker det norske valget. Selv om det meste går riktig for seg, har valgobservatørenes kritikk ført til lovendringer og krav om at alle velgere må vise legitimasjon.

Etter valget for fire år siden er også fristen for å telle opp forhåndsstemmer forlenget etter at valgobservatørene bet seg merke i lang reisevei, blant annet i Finnmark.

I år har regjeringen pålagt kommunene å telle alle forhåndsstemmer manuelt, noe som sist var prosedyre på 1980-tallet, for å skjerpe sikkerheten rundt valget.