Forventer 400 søknader til elgjakta

FeFo tilbyr i år elgjakt i 297 jaktfelt, fordelt på 38.000 kvadratkilometer i 14 av fylkets 19 kommuner.

Elgjeger
Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX

– Det gikk ikke mange timene etter at elgjakta var lyst ut, før FeFo mottok første søknad fra et håpefullt elgjaktlag. Det forteller utmarksforvalter Anders Aarthun Ims, og tilføyer at FeFo i 2015 forventer ca. 400 søknader til de 297 jakttilbudene.

I 2014 mottok FeFo 415 søknader, som var en stor nedgang i forhold til året før, da hele 488 jaktlag søkte elgjakt. Det betyr nødvendigvis ikke at det blir færre jegere og at interessen for elgjakt er dalende. FeFo har innført særskilte tiltak som har medført færre, men samtidig større jaktlag. Utviklingen er ønsket blant brukerne fordi «vinnersjansen» for det enkelte jaktlag øker.

Mål om 840 dyr

Ims opplyser at de tradisjonelle elgtrekningsarrangementene blir onsdag den 13. mai, like før Kristi Himmelfartshelga. FeFo offentliggjør treningsresultatet på fefo.no kl. 22.00 samme kveld.

Deretter er det bare å begynne forberedelsene, både for dem som tilbys får jakt, og de som blir stående uten jakt og som eventuelt må finne andre jaktlag for å sikre årets jaktopplevelse, skriver FeFo.

Fefo har som mål å få tatt ut omtrent 840 dyr i Finnmark. Dette er nedfelt i bestandsplanene som nylig er utarbeidet av FeFo i samråd med kommuner og brukergrupper. Bestandsplanene gjelder for perioden 2015 - 2018 og inneholder målsettinger som kommunene har satt for elgforvaltningen og virkemidler for å nå disse målene.