NRK Meny
Normal

Forurensning etter Tsjernobyl og prøvesprengninger tynnes ut

I over ti år har et russisk-norsk forskerteam overvåket nivåene av radioaktiv forurensning i Barentshavet. Forskningen viser at nivåene i dag er langt under tiltaksgrensen for fisk og sjømat, tross mange potensielle utslippskilder.

Overvåkning av radioaktivitet i Barentshavet

Å overvåke den radioaktive forurensningen er viktig blant annet for å sørge for at fisken som hentes opp fra havet er trygg å spise.

Foto: Hilde Elise Heldal / Havforskningsinstituttet

– Dette er ikke overraskende, for vi har over lang tid sett at nivåene er lave, gjennom våre overvåkningsprogrammer, sier Hilde Elise Heldal, forsker ved Havforskningsinstituttet.

Hun har sammen med forskere ved Statens strålevern og russiske forskere ved RPA «Typhoon» og Murmansk Department for Hydrometeorology and Environment Monitoring, brukt de siste ti årene på å måle og dokumentere radioaktiv forurensning på både norsk og russisk side i Barentshavet. Det russiske havforskningsinstituttet PINRO har også bidratt i dette samarbeidet med prøveinnsamling.

Overvåkning av radioaktivitet i Barentshavet

Norske og russiske forskere på feltarbeid ved Grense Jakobselv september 2017. Fra venstre: Louise Kiel Jensen (Statens strålevern), Georgiy Artemev (RPA «Typhoon»), Hilde Elise Heldal (Havforskningsinstituttet), Inger Margrethe Eikelmann (Statens strålevern), Olga Polianskaia (RPA «Typhoon»), Kirill Shkola (Murmansk Department for Hydrometeorology and Environment Monitoring).

Foto: Hilde Elise Heldal / Havforskningsinstituttet

Reduserte utslipp

Tiltaksgrensen på radioaktiv forurensning i mat ble satt av Mattilsynet etter Tsjernobyl-ulykken i 1986, til 600 Bequerel pr. kilo.

Heldal forklarer at grunnen til at nivåene nå er lave i Barentshavet er at det for det første er mer enn 30 år siden Tsjernobyl-ulykken, og de radioaktive stoffene har blitt fortynnet med tiden.

I tillegg har store deler av den radioaktive forurensningen i norske havområder stammet fra prøvesprengninger på 50- og 60-tallet – også disse stoffene har blitt fortynnet.

Utover dette har en god del av forurensningen kommet fra gjenvinningsanlegg for kjernefysisk brensel, nærmere bestemt Sellafield i England og La Hague i Frankrike. Disse har redusert sine utslipp.

Ren fisk

Årsaken til at det er viktig å holde oversikt over den radioaktive forurensningen har mye å gjøre med fiskerinæringen, forteller Heldal.

– Vi må dokumentere at fisken er ren, sier hun.

– Vi vet at etter Fukushima-ulykken og etter at «Kursk» sank, så ble det umiddelbart stilt spørsmål om kvalitet og forurensning av fisk og sjømat. Det er klart at de dokumentert lave nivåene av radioaktiv forurensning i Barentshavet er svært positivt for norsk fiskeri i området.

Overvåkning av radioaktivitet i Barentshavet

Georgiy Artemev (RPA «Typhoon») og Kirill Shkola (Murmansk Department for Hydrometeorology and Environment Monitoring) i ferd med å samle inn prøver av sjøvann ved Grense Jakobselv i september 2017. Prøvene skal sendes til Statens strålevern for analyse av radioaktiv forurensning.

Foto: Hilde Elise Heldal / Havforskningsinstituttet

Flere potensielle kilder

Selv om den radioaktive forurensningen nå er beviselig lav i området, vil likevel det norsk-russiske overvåkningssamarbeidet fortsette.

– Selv om vi vet at det er reduksjon i de utslippskildene vi vet om, så ligger det også veldig mye radioaktivt avfall dumpet i områdene rundt Barentshavet, som vi ikke har kontroll over. Så vi må overvåke for å se om noen av disse kildene begynner å lekke, sier hun.

I tillegg er det potensielle utslippskilder i vrakene av flere atomubåter som ligger i Norskehavet, Murmanskfjorden og på østsiden av Novaja Semlja.

– En eller annen gang vil disse sannsynligvis lekke, og hvis dette skjer, så vil vi vite om det. Vi tror riktignok ikke at nivåene vil overskride tiltaksgrensen, men uansett vil det nok få økonomiske konsekvenser for fiskerinæringen, fordi folk blir redde for radioaktiv forurensning i norsk fisk og sjømat. Vi håper naturligvis at det ikke skjer, og derfor er det gledelig at nivåene nå er så lave.