NRK Meny
Normal

Flere fortviler over manglende psykiatrisk akuttilbud

Kommuneoverlege mener det er løgn å påstå at akuttilbudet til psykiatripasienter i Finnmark er bra.

Hans Husum

Hans Husum er glad psykologforeningen endelig retter oppmerksomheten mot det manglende akuttpsykiatriske tilbudet i fylket.

Foto: Privat

Denne uken kunne NRK fortelle om Kjetil Ernstsen som ble fraktet med politieskorte til UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge) i Tromsø. Han ønsket å sette et ansikt på det han mener er et sviktende psykiatrisk akuttilbud i Finnmark.

– Dersom jeg hadde blitt møtt med et akuttilbud i hjembyen og sluppet den reisen, og den traume som akkurat den turen var, så tror jeg at jeg ikke hadde vært 20 år i psykiatrien, sier altaværingen.

Kjetil Ernststen

Kjetil skulle ønske han slapp å måtte reise helt til Tromsø på en spesielt vanskelig tid i livet sitt

Foto: Ine Eftestøl / NRK

Kommuneoverlege i Måsøy kommune, Hans Husum mener denne hendelsen er et godt eksempel på hvordan situasjonen er i fylket.

– Hver eneste dag møter jeg pasienter som trenger hjelp og som er fortvilet over at det ikke finnes noe ordentlig traumetilbud.

Ønsker akuttilbud i Finnmark

I dag har Finnmark tre psykiatriske distriktssenter (DPS), mens pasienter som må tvangsinnlegges sendes til UNN i Tromsø.

– Det vil være bedre med et eget sykehus i Finnmark. Det vil være bedre for pasientene å få akuttilbudet nærmere sitt hjemsted og det vil være bedre med tanke på de øvrige tjenestene som er inne i bildet, sier Alf Martin Eriksen i Norsk psykologforening i Finnmark.

I likhet med Norsk psykologforening i Finnmark, mener kommuneoverlegen at det ikke er et godt nok tilbud for dem som sliter med alvorlig psykiske lidelser.

– Vi trenger et psykiatrisk behandlingstilbud som har forståelse for livsbetingelsene her oppe. Psykologforeningen har helt rett, så jeg håper de følger opp denne diskusjonen, sier Husum.

Kommunelege Anne Grethe Olsen

Anne Grethe Olsen er Kvalitets- og utviklingssjef i Finnmarkssykehuset.

Foto: NRK

Mener Finnmarkssykehuset ikke snakker sant

Finnmarkssykehuset mener det er et godt nok tilbud i Finnmark, og sier et eget sykehustilbud er unødvendig.

– Vi har et akuttsykehus på UNN, men er også pålagt å ha akuttsenger i DPS-ene for de pasientene som ikke trenger å behandles med tvang, som vil legges inn frivillig. Det tilbudet må vi få på plass. Da trenger vi ikke et akuttsykehus, men vi trenger beredskapssenger i distriktssentrene, sier Anne Grethe Olsen ved Finnmarkssykehuset.

Husum sier de har startet opp et psykologisk traumetilbud for pasienter i Havøysund i Måsøy kommune, nettopp fordi det er for dårlig tilbud i fylket.

– Så når Finnmarkssykehuset hevder alt er bra så er det veldig usant, sier han.