Fortvil ikke – multene kan ha godt av sen sommer i nord

Det finnes håp for værsyke finnmarkinger. Det kalde sommerværet kan gi oss en eventyrlig multesesong, forklarer multeforsker Kåre Rapp.

Moden multe

Ingenting tilsier at det dårlige sommerværet vil ødelegge multesesongen i år, sier multeforsker Kåre Rapp.

Foto: Eystein Ness

– Så langt er været positivt for årets multesesong. Dersom blomstringen kommer i tidligste laget er det så lite insekter i naturen at det ikke blir pollinering (bestøvning). Men dersom vi får en sein sommer med sein blomstring kan det tyde på et godt multeår, sier Kåre Rapp.

I en årrekke har Rapp jobbet som multeforsker. Nå er han pensjonert, men fremdeles svært interessert og aktiv i alle deler av en multes tilværelse.

Multekart

Dersom det blir varmere temperaturer, helst over seks grader, til Sankthans den 24. juni kan vi gå et godt multeår i møte, mener multeforsker Kåre Rapp.

Foto: Håvard Zeiner / NRK

Fra kjøkkenvinduet på sitt hjemsted i Langfjordbotn i Alta kommune ser Rapp ut på det kalde juniværet i Finnmark. Rapp beroliger alle som frykter at våren som aldri kom skal ødelegge årets multesesong.

– Man trenger absolutt ikke være bekymret. Så lenge det blir litt varmere innen Sankthans (24. juni) vil det bli en god multesesong, selv om det også er andre faktorer som spiller inn her, sier Rapp.

Ugunstig med mye regn

Og blant de andre faktorene som spiller inn har vi følgende:

– Dersom man på toppen av en sein vår, slik Nord-Norge har i år, får mye regn vil dette ikke være gunstig, forklarer Rapp.

– En regnbyge her og der vil ikke være ugunstig, men dersom det blir nedbør i flere dager i strekk etter at blomstringen er kommet i gang vil det ødelegge hannblomsten. Insektene får dermed ikke med seg pollen til hun-blomsten.

Trives best med seks grader eller mer

En annen viktig faktor er temperaturen. Forskningen viser at den viktigste transportøren av pollen fra hann- til hun-blomsten, nemlig humla, «jobber» best når det er seks grader eller mer i luften.

Kløverhumle

Humla er et viktig insekt for en god multesesong og bidrar til god pollinering av blomstene.

Foto: Frode Ødegaard, NINA

Samtidig gir ikke de såkalte støvdragerne på hannblomsten god pollinering før temperaturen er over seks grader.

– Om blomstringen blir tvunget fram i for lav temperatur jobber insektene sakte. Det er mange forskjellige insekter som pollinerer multeblomsten, men humla er i en særklasse for seg siden den har mye hår på kroppen. Når en humle har vært på hannblomsten og setter seg på en hun-blomst får vi fantastisk pollinering, sier Rapp og legger til:

– Mange tror at myggen er pollinator, men det stemmer faktisk ikke.

– Så en varm mai måned i nord er ikke bra for multesesongen?

– Nei, og det så vi i fjor – et år som ikke ble en bra multesesong. Langs kysten ble det brukbart, men ikke i de store innlandsområdene, sier Rapp.

Plukker helst langs kysten

Han deler gjerne sine tips til hvor man finner de beste multene. Selv om mange multeentusiaster aldri forteller om sine hemmelige myrer anslår Rapp at de fleste multene i Finnmark aldri er i nærheten av å bli plukket.

Årets multe

Bæra langs kysten får en noe mer rødlig farge enn bæra på vidda.

Foto: Gunvor Hoset

– Vi forsøkte å gjøre et anslag på dette for noen år siden. Jeg kan vel si med sikkerhet at halvparten av alle multer aldri blir plukket.

– Hvor plukker du helst multer?

– De beste områdene er innlandet og vidda. Der finner vi mest bær. Men jeg har mine steder langs kysten. Blant annet i Kongsfjordfjellet og i Tana-området. I Kongsfjordfjellet har jeg funnet noen helt fantastiske multer tidligere. Bærene langs kysten har en litt mer rødaktig farge enn bæra på vidda. Dette skyldes ikke at det er en annen art, men at bæra på vidda får mye mer sol på seg og kan da få en blassere farge etter hvert. Kystbærene beholder den rødlige fargen, sier Rapp.