NRK Meny
Normal

Fortsatt håp for mer aktivitet på Ingøybruket

Fjordlaks legger ned Ingøybruket fra årsskifte, men et samarbeid mellom eierselskapet, grendelaget og fiskerne på Ingøy kan sikre videre aktivitet.

Ingøybruket

Fire personer kan miste jobben sin ved Ingøybruket på Ingøy fra nyttår. Etter flere år med underskudd har Fjordlaks bestemt å legge ned driften, men nå kan det være håp om fortsatt videre aktivitet på bruket.

Foto: Stian Strøm / NRK

Det er fungerende ordfører Tor Bjarne Stabell i Måsøy kommune som opplyser at det kan være mulig for videre aktivitet på Ingøybruket.

Onsdag ettermiddag var kommunen i møte med Fjordlaks, grendelaget på Ingøy og de berørte fiskerne som risikerer å miste jobben, etter melding om nedleggelse av fiskebruket. Nå jobbes det intensivt for å redde arbeidsplassene på øya ytterst i havgapet.

– Vi har blitt enige om å jobbe innenfor en kort tidsfrist for å se om vi kan finne en løsning som gjør at man kan drive videre under en del gitte forutsetninger, sier Stabell.

– Hvilke forutsetninger tenker du på da?

– Det tror jeg vi skal jobbe konstruktivt i lag med Fjordlaks om, sier han.

Legger ned driften fra nyttår

Ingøy

Ingøy har 22 fastboende, og det har vært aktivitet på øya i flere hundre år. Nedleggelse av øyas fiskebruk får derfor konsekvenser for samfunnet.

Foto: Stian Strøm / NRK

Onsdag formiddag ble det kjent at Fjordlaks AS legger ned driften på Ingøybruket fra 1. januar og fire ansatte mister sin arbeidsplass. Underskudd over flere år skal være årsaken til beslutningen om å legge ned.

– Det har dessverre gått med tap i alle år. Over en gitt tid har vi forsøkt en prosess for å finne gode løsninger for framtiden, men det har vi dessverre ikke lyktes med, sier personalsjef Kjetil Clemetsen i Fjordlaks.

– Hva slags løsninger var dette?

– Det handler om utstyr vi har tilgjengelig, hvilke type fisk vi kan ta imot. Vi har forsøkt å snu alle steiner.

Får store konsekvenser for Ingøy

Det bor kun 20 personer på Ingøy, at fire arbeidsplasser kan forsvinne på kort tid får ringvirkninger for hele øysamfunnet.

– Hele Ingøysamfunnet er bygd rundt fiskeriaktiviteten som er på Ingøybruket. Jeg tror det er viktig å finne noe som er tilsvarende det som er i dag, slik at båtene kommer til, butikken lever greit i henhold til aktiviteten som er og folkene på øya har et sted å arbeide, sier fungerende ordfører Stabell.

Fjordlaks har signalisert at de er åpen for å selge Ingøybruket, men ikke til konkurrenter innen klippfiskproduksjon.

Hvis det videre samarbeidet mellom Måsøy kommune, Fjordlaks, grendelaget og fiskerne på Ingøy er konstruktivt, er det ikke sikkert fiskebruket fortsetter sin drift slik det er i dag.

– Det er litt vanskelig for meg å si, men det er ikke nødvendig at det behøver å være et fiskebruk, så her tror jeg kloke hoder kan tenke og vi ikke imot å ta imot spennende tanker og ideer, sier Kjetil Clemetsen i Fjordlaks.

Ingøy Sommerstemning på Ingøy i Måsøy kommune

Ingøy ligger ytterst i havgapet i Vest-Finnmark, mellom Hammerfest og Havøysund.

Foto: Allan Klo