NRK Meny
Normal

Forsvarssjefen: – Vi må øke tilstedeværelsen i Nord-Norge

Forsvarssjefen mener en styrking av Forsvaret i Finnmark er høyst nødvendig.

Forsvarsøvelse i Finnmark

Både grensevaktene i Sør-Varanger og Garnisonen i Porsanger burde styrkes i Finnmark, mener Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Hæren/Forsvarets mediesenter / NTB scanpix

I dag la Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen fram sin anbefaling for framtidas forsvar.

Ifølge lekkasjer på forhånd ville forslaget høyst sannsynlig inneholde en styrking av Forsvaret i Finnmark.

Garnisonen i Sør-Varanger

Garnisonen i Sør-Varanger vokter i dag den norske grensa til Russland i nord, men har ingen større kapasitet enn selvforsvar.

Foto: Per Thrana/Forsvaret

Under dagens framlegg ble dette bekreftet.

Forsvarssjefen mener det må bli en styrkning både med et jegerkompani ved grensevakten i Sør-Varanger og et stridskompani på Garnisonen i Porsanger.

– I tillegg burde brigaden i Nord-Norge videreføres med en økning av det mekaniske tyngdepunktet i Troms, mente han.

Vil styrke Heimevernet

Forsvarssjef Håkon Bruun-Hansen legger nå fram sitt fagmilitære råd om Forsvarets fremtid.

Dokumentet skal overleveres til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H), som hun og resten av Regjeringen skal bruke til å legge en langtidsplan for Forsvaret.

Et stort punkt i anbefalingene var at dagens Forsvar må kunne styrkes for å drive en troverdig avskrekking mot mulige konflikter.

Som en del av dette trakk Bruun-Hansen også fram Heimevernet i Finnmark, som han anbefalte skal få to innsatsstyrker i Finnmark, som skal overføres og rekrutteres fra befolkningsrike områder i Sør-Norge.

– Disse skal både trenes og bli utrustet for å delta i et førstelinjeforsvaret, i motsetning til dagens oppgaver som går på vakt og sikring.

HV-øvelse

Heimevernet skal styrkes med to innsatsstyrker i Finnmark, og rekrutteres sørfra, anbefalte Forsvarssjefen i dag. Bildet er fra en tidligere HV-øvelse.

Foto: Øystein Økter / NRK

– Russland er ingen trussel i dag

Forsvarssjefen påpekte at man følger russernes oppbygning av deres forsvar i nord.

Men til tross for den militære opprustningen over grensa, ser han ikke dette som en foreløpig trussel mot Norge.

– I Forsvaret oppfatter vi ikke Russland som en militær trussel, per i dag, Men det er en kjennsgjerning at vår nabo i øst har bygd opp sin militære evne også i våre nærområder. De har vist vilje til å bruke militær makt for å nå politiske mål, sier han.

Allikevel var beskjeden klar:

– Vi må øke tilstedeværelsen i Nord-Norge, slo han fast.

Trenger 180 milliarder kroner

Det var klart at dagens forsvar trenger mer penger i fremtiden for å kunne øke den nasjonale evnen til å forsvare landet og å ta igjen etterslep og vedlikehold i dagens forsvar.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen

I dag la Forsvarssjef Haakon Bruun-Hansen fram sin anbefaling for framtidas forsvar.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Det vi anbefaler er et Forsvar for troverdig avskrekking og som er økonomisk bærekraftig over tid. Det er et Forsvar som krever økte bevilgninger, sier Bruun-Hansen.

Forsvarssjefen påpekte at det nå var nødvendig å styrke reaksjonsevnen, beredskapen og å øke utholdenheten.

180 milliarder kroner trengs for å videreføre og utvikle dagens forsvar, ifølge rapporten til Forsvarets forskningsinstitutt.

Anbefalingen gikk på å øke forsvarsbudsjettet med 3 milliarder kroner de neste fire årene.

Hvor mye som skal gå til nord, er ennå usikkert, men ifølge anbefalingene trenger Finnmark økte ressurser på flere punkt.