Forsvaret vil begrense støyskader for fisk

Støy fra skip, seismikk og militære øvelser er et økende problem for fisk og annet liv i havet.

Forsvaret skal kartlegge støy i havet

STØYKART: Forsvarets Forskningsinstitutt skal bruke M/S H.U. Sverdrup II for å lage støyvarsel slik at myndighetene skal kunne sette inn tiltak for å begrense støyskader for livet i havet.

Foto: FFI

Forsvaret har forsket på lyder i havet i over 50 år, og har nå innledet et samarbeid med sivile myndigheter der målet er tiltak for å begrense meneskekapte støyskader for fisk og andre organismer i havet.

Sildestim i blått hav.

Sild er en av fiskeartene som reagerer på lydforurensning i havet.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Det meste av lydene i havet skaper naturen sjøl.

– Marine organismer lager masse lyd. Og lyd er viktigere livet i havet enn det synet og lyset er. Vær lager masse lyd, det samme gjør bølger. Det er masse støy i havet, sier sjefsforsker Petter Kvadsheim.

sjefsforsker Petter Kvadsheim FFI

Sjefforsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets forskningsinstitutt sier den største støykilden er økt skipstrafikk som fører til mere bakgrunnsstøy i havet.

Foto: privat

Mer bakgrunnsstøy i havet


Seismikk for oljeleiting, sonar og økt skipstrafikk gir enda mer lyd i havet. Lyd i vann har fem ganger større hastighet i vann enn i luft. Lyd i vann når mye lengre enn lyd i luft.

– Hovedstøykilden er økt shipping, som bidrar veldig til bakgrunnsstøyen som øker stadig. I tillegg har man veldig kraftige lydbølger som brukes for å undersøke havet eller havbunnen. Det gjelder blant annet militære sonarer og seismikk for å lete etter olje og gass. Dette er fryktelig kraftige lydpulser, sier Kvadsheim.

Forsvaret bruker lyd for å finne ubåter

De norske fregattene sender ut lyd i havet for å finne ubåter. Illustrasjon FFI

Foto: FFI

Støy kan skade på forskjellig vis

Forskerne mener menneskeskapte lyder kan være så kraftige at de kan føre til direkte livstruende skader på livet i havet nært lydkilden. Lydforurensningen kan gi enda alvorligere skader i større områder på andre måter.

– Lydene kan forstyrre fisk og sjøpattedyrs evne til å bruke lyd til kommunikasjon, navigasjon og å finne mat. For forplantning og beiting kan det gi store konsekvenser, sier sjefforsker Petter Kvadsheim ved Forsvarets Forskningsinstitutt, FFI.

Hurtigruta på Trondheimsfjorden en desemberdag

Hurtigruten og andre skip kan bli pålagt å bruke andre skipsleder for å unngå støyskader på livet i havet.

Foto: Elisabeth Fredriksen

EU mener støy er forurensning

EU har nå definert støy i havet som forurensning. EU har satt i gang et prosjekt til om lag 35 millioner kroner der målet er å lage geografisk oversikt over støy i Nordsjøbassenget. Norge deltar med Forsvarets Forskingsintstitutt, Havforskningsinstituttet og Miljødirektoratet.

Det er store variasjoner hvor mye støy det er langs norskekysten.

– Nordsjøen er et havbasseng med mye menneskelig aktivitet mye støy. I Norskehavet og Barentshavet får man jo nå økende aktivitet med oljevirksomhet. Dette er områder som kanskje er mer sårbare med høyere økologisk verdi med for eksempel større tetthet av sjøpattedyr. Dette skaper større utfordringer med støyforurensning, sier forskeren.

Seismikk skytes fra båten

Seismikk for å lete etter olje og gass kan forstyrre formering i havet.

Foto: Grafikk: NRK / NRK

Skipsfarleder kan bli lagt om

Forsvarets forskningsinstitutt mener skadene av menneskeskapt støy i havet kan begrenses ved at myndighetene setter inn tiltak når støykart er utarbeidet.

– Kanskje kan man legge om farleder. Kanskje man i visse områder ikke trenger å skyte seismikk visse tider på året, sier Petter Kvadsheim.

– Forsvaret har vel og en interesse av den her kunnskapen, hva kan du si om det?

– Aktive sonarer vil kunne påvirkes av annen type støy enn naturlig støy. Denne støyen vil påvirke Forsvarets evne til å bruke egne sensorer til å overvåke det som skjer under vann, sier sjefforsker Petter Kvadsheim ved FFI.