Forsvaret leier sivile helikoptre

Forsvaret er i ferd med å inngå kontrakter om leie av sivile helikopter til transportoppdrag. Det kan være snakk om 14 helikopter fra sivile selskap. Fram til 2003 hadde Forsvaret 70 - 80 sivile helikopter mobiliseringsdisponert. Oberst Steinar Hannestad i Forsvarets logistikkorganisasjon sier Forsvaret ikke har budsjett til å kjøpe inn nok egne helikopter.