Forsvaret kan måtte betale for å lande på Banak

Regjeringen foreslår at Forsvaret skal bli pliktig å betale Avinor en avgift ved bruk av flyplasser rundt om i hele Norge.

F-16 på Banak i Finnmark

F-16 fotografert på Lakselv flyplass Banak. I framtiden kan Forsvaret bli nødt til å betale for å bruke flyplasser i Norge, dersom Avinor får det som dem vil.

Foto: Lill Tove Veimæl / NRK

Høringsfristen for forslaget er lagt til november og flere instanser er bedt om å komme med innspill.

Lakselv Banak lufthavn er en av flyplassene som kan bli berørt av en slik avgift - som foreløpig ikke er fastsatt.

Flyplassen er i dag mye brukt av Forsvaret i forbindelse med Garnisonen i Porsanger – en leir som også blir brukt av Nato-styrker til treningsområde.

Flyplassen huser også Forsvarets 330-skvadron.

Fra én etat til en annen

Aina Borch

Porsanger-ordfører Aina Borch.

Foto: Arne Ivar Johnsen / Nrk

Men at én statlig aktør betaler en avgift til en annen statlig aktør vil ikke ha noen positiv effekt for flyplassen i Lakselv, sier Porsanger-ordfører Aina Borch.

– Min første tanke var at de sivile flyene blir billigere, fordi man får en aktør til med på å betale på spleiselaget flyplassene er. Men jeg tror ikke dette er tilfellet. Jeg frykter at Forsvaret vil velge bort aktivitet fra Lakselv og Finnmark med en økt avgift, sier Borch.

Hesjevik ikke urolig

Men at Forsvaret vil evakuere fra Banak Lufthavn tror ikke Jo Inge Hesjvik, leder av Finnmark Høyre og bosatt i Porsanger, vil være tilfelle med en avgift:

Jo Inge Hesjevik

Leder for Høyre i Finnmark, Jo Inge Hesjevik, frykter ikke at Forsvaret skal forsvinne fra Porsanger.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Mye av grunnen til det er at regjeringen har vært så tydelig på at hovedsetet for alliert trening i Norge skal ligge ved Banak og Garnisonen i Porsanger. Og da er jo flyplassen i Lakselv den flyplassen som blir benyttet for denne aktiviteten, sier Hesjevik.

Samferdselsdepartementet, som har sendt ut forslaget, har foreløpig ikke kunnet stille til intervju.

Forsvarsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken, mens Avinor ønsker på nåværende tidspunkt å ikke stille til intervju.