Forsvaret får øve langs veien

Forsvaret får tillatelse til å øve langs veien under militærøvelsen Joint Viking i Finnmark i mars. Tidligere har det vært en utfordring av Hæren ikke får øve på strekninger lengre enn to kilometer langs veiene i Troms og Finnmark. Statens vegvesen og Forsvaret har blitt enige om en midlertidig løsning for Joint Viking, og skal jobbe videre for å finne permanente løsninger for øvelser langs veiene i nord.