Forsvarer: Rart ingen andre har sett læreren gjøre noe galt

Aktor krever 120 dagers fengsel for den voldstiltalte læreren fra Berlevåg. Forsvarer ber om frifinnelse, og mener elevene ikke er troverdige når de forteller om volden.

Advokatene under rettssak mot voldstiltalt lærer

Aktor krever 120 dagers ubetinget fengsel for en lærer i Berlevåg. Kvinnen i 50-årene er tiltalt for vold og trusler mot seks elever. Her er (f.v.) bistandsadvokat Edel Hennie Olsen, bistandsadvokat Hilde C. Stærk, aktor Martin Varsi og forsvarer Vidar Zahl Arntzen i rettssalen til Øst-Finnmark tingrett i Vadsø

Foto: Knut-Sverre Horn

– Det er påfallende at det er mangel på bevis som støtter barnas versjon, sier advokat Vidar Zahl Arntzen til NRK.

Den tiltalte læreren i 50-årene har hatt en assistent i den tida tiltalen omfatter. Hvis anklagene holder vann, burde assistenten sett i alle fall noe av volden og truslene som elevene forteller om, sier Arntzen.

Men assistenten hadde ikke sett noe slikt, ifølge vitnemålet hennes i retten torsdag.

Dermed er alt avhengig av troverdigheten til barna på åtte-ni år. Den er tynn, sa forsvareren i sin prosedyre.

– Vi vet at unger i den alderen kan overdrive, de kan bløffe eller lyve av forskjellige årsaker. De kan selvsagt snakke sant, men det er viktig i strafferettslig sammenheng er at unger er lette å påvirke. Unger kan fortelle om ting de har hørt av andre x antall ganger, så er det blitt en egen opplevelse. Helt typisk for barn.

Arntzen fortsette med å peke på flere konkrete motsigelser i avhørene av elevene.

Han mente barna var blitt avhørt altfor seint, omkring sju uker etter anmeldelsen, mens loven sier det skal skje innen to uker. Arntzen mente også at foreldrene hadde vist at de ikke klarte å holde seg objektive i saken.

– Ta det foreldrene sier om egne barn med en klype salt.

Forsvareren har varslet anke hvis læreren blir funnet skyldig.

Aktor: Preget av frykt

Aktor la derimot vekt på barnas vitnemål. Han mente elevene i stor grad hadde bekreftet hverandres framstilling av hendelsene, både i avhør og gjennom det de hadde fortalt foreldrene.

– Det er skjerpende at det dreier seg om så mye som seks barn. Halve klassen har vært utsatt for krenkelser i en eller annen form, sa aktor.

– Barna har uttrykt frykt for læreren. De har ikke hatt lyst til å gå på skolen. Foreldrene har forklart at tilstanden har bedret seg etter at hun sluttet, og at barna har endret oppførsel til det positive.

Rettsak

Bistandsadvokatene Edel Hennie Olsen og Hilde C. Stærk varsler et de vil kreve oppreisning for fem av de seks barna som sier at de er utsatt for en voldelig lærer

Foto: Knut-Sverre Horn

Unik sak

Dommer og aktor er enige om at saken er unik. Ingen av dem har funnet lignende saker som kan belyse hva slags straffenivå det burde være dersom kvinnen blir funnet skyldig.

Aktor mente læreren måtte regnes som en omsorgsperson, og sammenlignet med saker der foreldre er dømt for vold mot barna. Han mente volden tilsa fengsel i fem måneder, men at politiets sommel med saken var en formildende omstendighet. Derfor la han ned påstand om 120 dagers ubetinget fengsel.

Bistandsadvokatene krevde 50.000 kroner i erstatning for fem av barna.