Første spadetak for nye Tana bru

Snart blir det slutt på å vente på tur for å komme over Tanaelva. I dag ble nemlig første spadetak tatt for en splitter ny Tana bru.

Oppstart ny Tana bru

Arbeidet med en ny bru over Tanaelva startet symbolsk med forsiktige spadetak i dag.

Foto: Bård Wormdal / NRK

– Dette har vi ventet på i mange år. Dagens bru over Tanaelva er jo bygd like etter krigen og tilfredsstiller slett ikke standarden for en E6-forbindelse, sier ordfører i Tana, Frank Martin Ingilæ.

Han ser fram til at når brua står ferdig i 2019 så vil både tungtrafikken og de myke trafikantene få betydelig bedre kår enn ved bruk av dagens smale bru.

– Samferdselen i Finnmark får det bedre med denne brua. Dessuten blir det et arkitektonisk flott bygg over verdens beste lakseelv, sier Ingilæ.

Frank Martin Ingilæ

Tana-ordfører Frank Martin Ingilæ foran dagens bru over Tanaelva.

Foto: Bård Wormdal / NRK

Norsk og polsk fellesprosjekt

Byggingen av brua som symbolsk ble markert oppstarten på i dag skal gjennomføres ved hjelp av både entreprenører fra Finnmark og et polsk selskap.

Avdelingsdirektør Oddbjørg Mikkelsen i Statens vegvesen sier det kommer til å bli mye aktivitet fram mot tidspunktet brua skal være ferdig høsten 2019.

Nye Tana bru

Slik blir nye Tana bru når den står ferdig høsten 2019. NVE / Plan Arkitekter / Statens vegvesen

Hun forklarer at årsaken til at det har tatt så lang tid å få planene klare og igangsatt bygginga er at alle store prosjekter både må modnes og ikke minst finansieres.

– Nå er entreprenørene i gang med å etablere anleggsrigg, og det kommer til å bli stor aktivitet rimelig med en gang, sier hun.

Mikkelsen forklarer at den nye brua kommer til å bli et landemerke med en tydelig samisk profil.

– Den har blant annet et spesielt tårn som er inspirert av lokal kultur, og det er vi veldig glade for, sier Mikkelsen.