Første presidentdebatt i sametingsvalget

Torsdag stilte de to kandidatene til den første presidentdebatten. Hvem blir neste sametingspresident, Aili Keskitalo fra NSR eller Helga Pedersen fra Ap?

Helga Pedersen og Aili Keskitalo

Helga Pedersen og Aili Keskitalo møttes til debatt i Finnmarkssendingen. Begge er presidentkandidater til neste års sametingsvalg.

Foto: Bjørn Sigurdsøn (NTB Scanpix) / Pressefoto (Sametinget)

Neste års sametingsvalg er omtalt som tidenes mest spennende. Blir det sittende president Aili Keskitalo fra NSR eller Aps Helga Pedersen som vinner valget? I dag møttes de to kandidatene til debatt for første gang.

Pedersen ble nylig valgt som Arbeiderpartiets presidentkandidat og skal dermed utfordre sittende sametingspresident Aili Keskitalo fra Norske Samers Riksforbund, og Inger Eline Eriksen fra Karasjok som lørdag ble valgt til presidentkandidat for partiet Árja.

Den første debatten i valgkampen handlet om gruvedrift. En av sakene som skiller partiene og gjør valget spennende.

Helga Pedersen

ENSTEMMIG: Som ventet ble Helga Pedersen enstemmig valg til Arbeiderpartiets kandidat til vervet som sametingspresident under Arbeiderpartiets samepolitiske konferanse i Tromsø.

Foto: Robin Mortensen / NRK

– Tåkeprat

Helga Pedersen og Ap vedtok ny politikk sist helg der partiet åpnet for gruvedrift i samiske områder.

– Arbeiderpartiet har som ambisjon at vi skal være en pådriver for nye arbeidsplasser og befolkningsvekst i de samiske områdene. Derfor er vi åpen for ny virksomhet innenfor mineraldrift og bergverksnæring. Men det skal skje på veldig klare betingelser. Det skal ikke fortrenge eksisterende tradisjonelle næringer, sier Pedersen.

Keskitalo mener på sin side at Pedersen er utydelig i gruvespørsmålet.

– I beste fall er dette tåkeprat. I verste fall er det et budskap laget for å kommunisere ulike ting til ulike målgrupper. Jeg tror at velgerne fortjener å vite hva Arbeiderpartiet egentlig mener om gruvedrift i samiske områder. Jeg ser at dette budskapet blir kommunisert ulikt av ulike Arbeiderparti-representanter og det tror jeg forvirrer velgerne, sier Keskitalo.

Så seint som i mars i år gikk Sametingets plenum, inklusive Arbeiderpartiets sametingsgruppe, imot gruveplanene i Kvalsund. I dag er det Norske Samers Riksforbund, NSR, som har flertall på Sametinget.

Åpen for gruvedrift

Helga Pedersen har uttalt at hun vil prøve å få Sametinget til støtte gruvedrift i Kvalsund dersom hun blir sametingspresident.

I debatten brukte Keskitalo mye av tiden på å stille Pedersen spørsmål knyttet til gruvespørsmål som Sametinget allerede har tatt stilling til.

– Jeg kan for eksempel dra frem Nussir-saken som er veldig omtalt fra før av. Hva mener Helga Pedersen om den saken? Og hva vil hun gjøre i forhold til det som allerede er sametingets vedtak, sier hun.

– Jeg kommer ikke til å ta omkamp på alle de sakene Sametinget har behandlet i perioden, eller åpne for ny saksbehandling i enkelttilfeller. Det er heller ikke dette det handler om. Vi er åpen for ny virksomhet innenfor disse næringene som skal skje på veldig klare betingelser, sier Pedersen.